Wpłaty na fundusz Rady Rodziców

DRODZY RODZICE,

MIŁO NAM POINFORMOWAĆ, ŻE Z DNIEM 14.04.2022 R.
WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW NALEŻY DOKONYWAĆ NA KONTO BANKOWE
NR 74 1090 1056 0000 0001 5023 3962.

PRZY DOKONYWANIU WPŁAT PROSIMY O PODANIE IMIENIA I NAZWISKA DZIECKA ORAZ NAZWY GRUPY, DO KTÓREJ UCZĘSZCZA.

Dyżury wakacyjne przedszkoli 2022 r.

Przedszkole nr 263 w roku szkolnym 2021/2022
pełni dyżur wakacyjny w okresie: od 16.08.2022 r. do 31.08.2022 r.

A zatem przypominamy, że nasze przedszkole funkcjonuje normalnie
do 1 lipca 2022 r.,
a od 4 lipca 2022 r. TRWA PRZERWA WAKACYJNA


Zapisy dzieci chętnych do skorzystania z tzw. „na dyżuru wakacyjnego”
trwały od 4 kwietnia 2022 r. do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00
i odbywały się za pomocą elektronicznego systemu zapisów.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Biura Edukacji
https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Link do elektronicznego systemu zapisu na dyżur wakacyjny:
https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.actionOd 4 kwietnia 2022 r. od godz. 12:00 do 19 kwietnia 2022 r. do godz. 16:00
trwa rejestracja wniosków w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne. Aby zarejestrować wniosek dziecka należy skorzystać
z opcji „Zarejestruj się” lub „Zaloguj się” (z opcji „Zaloguj się” mogą skorzystać rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2022/2023 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Biura Edukacji
https://edukacja.um.warszawa.pl/przedszkola-dyzury-wakacyjne

Link do elektronicznego systemu zapisu na dyżur wakacyjny:
https://warszawa-dyzury.pzo.edu.pl/vacatio-parents/main.action

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych rocznego przygotowania dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych
oraz dni otwartych organizowanych przez szkoły podstawowe
i nasze przedszkole
znajdą Państwo w zakładkach:

rekrutacja do przedszkola – 2022/2023


sześciolatki – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Upoważnienie do odbioru dziecka do pobrania

Przypominamy, że:
Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić inną osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola.
Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

Udostępniamy Państwu druk oświadczenia/upoważnienia do odbioru dziecka, który po wypełnieniu i złożeniu w przedszkolu stanowi. podstawę wydania dziecka osobie upoważnionej przez rodziców/opiekunów prawnych.


Oświadczenie/upoważnienie jest ważne jedynie w danym roku szkolnym. Druki złożone w roku szkolnym 2019/2020 straciły swoją ważność!!!

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że przedszkole funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, czyli w tzw. reżimie sanitarnym.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i możliwościami organizacyjnymi naszego przedszkola, w grupie przedszkolnej może znajdować się maksymalnie 25 dzieci.
2. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8.30.
3. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i dzieci.
4. W przedsionku przedszkola, wyznaczony pracownik „przejmuje” dzieci od rodziców. Wyjątek stanowią nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Maluszek może wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości 2 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem.
6. Wszystkich Rodziców obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku.

Przedszkole czynne jest w godzinach: 7.00 – 17.30, gdzie zarówno w godzinach porannych od 7.00 do 8.00,  jak również od 16.00 do 17.30 działa na zasadzie łączenia się grup.
Poszczególne grupy zaczynają i kończą pracę o różnych godzinach.
KRASNALE: pn., wt. 7.00 – 17.30; śr., czw., pt. 7.00 – 17.00
PUCHATKI: 8.00 – 16.00
SMERFY: 7.50 – 16.40
GUMISIE: pn., wt.,: 07.40 – 16.20; wt. czw. 7.40 – 17.30.

Poza godzinami funkcjonowania danego oddziału, dzieci mają zapewnioną opiekę w innej grupie w godzinach pracy przedszkola.

Zasady regulujące pracę przedszkola

AKTUALNE WYTYCZNE GIS DLA PRZEDSZKOLI

Przedszkole nr 263 w Warszawie

Witamy na stronie Przedszkola nr 263

Godlo-PolskiLOGO263

publicznej placówki

mieszczącej się przy ul. Miłej 39, w Warszawie

w Dzielnicy – Wola

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445