Opieka przedszkolna w czasie pandemii

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

W związku z koniecznością zaplanowania organizacji pracy Przedszkola w okresie trwania pandemii, pozyskiwaliśmy od Państwa dane (w postaci I i II ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej
w okresie od 18 maja do 30 czerwca 2020 r.
W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które są stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy
w danym tygodniu liczbę miejsc, jakimi obecnie dysponuje
przedszkole.

Dostosowując organizację pracy przedszkola do Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
informuję, że Przedszkole nr 263 dysponuje
ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 36 miejsc i 3 grupy
oraz, że do odwołania przedszkole będzie czynne w godz. 7.00-17.00

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc
w przedszkolu, stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa:
1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*. *kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.
2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a). w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
b). w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
c). handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19o

Dodatkowe kryteria:
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)
2. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
3. Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Z uwagi na niewielkie zainteresowanie rodziców skorzystania z opieki przedszkolnej,
w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 29 maja 2020 r., zakwalifikowały się wszystkie dzieci, których rodzice zadeklarowali potrzebę skorzystania z opieki przedszkolnej.

Należy jednak pamiętać, że jeśli GIS nie zmieni wytycznych,
to od 1 do 30 czerwca 2020 r.
obowiązuje nas ponowna kwalifikacja dzieci, na kolejne tygodnie.

Z uwagi na ograniczony limit miejsc w naszym przedszkolu,
i znacznie wyższą liczbą chętnych do skorzystania z opieki od 1 czerwca 2020 r. każdy z Państwa, kto zgłosił wolę skorzystania z przedszkola
(nawet jeśli dziecko już korzysta z przedszkola),
zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu dziecka na każdy oddzielny tydzień.
Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola.
Wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres e-mail przedszkola p263@edu.um.warszawa.pl, lub telefonicznie 22 838 37 15.

Organizacja pracy przedszkola w czasie epidemii

Oświadczenie rodziców

Wytyczne GIS dla przedszkoli

https://dokumenty.men.gov.pl/Wytyczne_GIS_zlobki_przedszkola.pdf

Zmiany w dyżurach wakacyjnych


Szanowni Rodzice,
Ze względu na brak możliwości określenia zakresu oraz terminów obowiązywania ograniczeń związanych z zasadami bezpieczeństwa wynikającymi z zagrożenia epidemicznego,
podjęto decyzję o zmianie organizacji pracy przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w lipcu i sierpniu 2020 r.
Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zostają odwołane. Jeśli przepisy na szczeblu krajowym pozwolą,
to w lipcu i sierpniu 2020 r. dzieci będą mogły przez 6 tygodni uczęszczać do swojego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole. Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

Ważna informacja dla rodziców

Pomimo zamknięcia przedszkola spowodowanego zagrożeniem COVID-19,
psycholog – Pani mgr Katarzyna Bińczyk,
jest dostępna w kontakcie telefonicznym, w godzinach swoich dyżurów:
w pn., śr., pt.: w godz. 9.00 – 13.00, wt., cz. w godz. 15.00 – 19.00.
Rodzice, opiekunowie dzieci, którzy chcieliby zasięgnąć porady, uzyskać informację, mogą  zgłosić taką potrzebę do Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych Nr 1 na tel. 22 631 08 23 dostępny codziennie w godz. 9.00 – 16.00.
Po Państwa zgłoszeniu, Psycholog skontaktuje się z Państwem w godzinach swojej pracy.

Realizacja podstawy programowej w czasie zagrożenia koronawirusem

Szanowni Rodzice.
Od 25.03.2020 r., zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele pracujący z Państwa dziećmi mają obowiązek zdalnej realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.

Z tego powodu codziennie przesyłamy/ będziemy przesyłać Państwu propozycje działań edukacyjnych, jakie możecie wykorzystać/zrealizować w czasie pobytu ze swoimi dziećmi w domu.  
Zdajemy sobie sprawę z trudności, z jakimi mogą się Państwo obecnie borykać, chcąc zrealizować nasze propozycje, tj. Państwa możliwości techniczne i czasowe, takie jak konieczność umożliwienia dostępu do komputera kilku członkom rodziny jednocześnie, bądź brak drukarek czy skanerów, oraz zdalnie realizowane obowiązki służbowe związane z Państwa zatrudnieniem, itp. Dlatego też, przekazywane przez nas materiały, proszę potraktować jako propozycję działań, które stanowić będą dla dzieci możliwość zdobywania, bądź utrwalania wiedzy, a jednocześnie sposobem uatrakcyjnienia dzieciom tego trudnego czasu, jakim jest konieczność stałego pozostawania w domu.
Jednocześnie informujemy, że na internetowej stronie przedszkola, systematycznie pojawiają się propozycje zajęć dla grupy GUMISIÓW, oraz inne propozycje przygotowywane przez przedszkolnego logopedę, nauczyciela wspomagającego, nauczycielki gimnastyki, języka angielskiego i rytmiki. Linki do tych stron znajdą Państwo powyżej lub we wpisie z dnia 24.03.2020 r. Serdecznie zachęcamy do korzystania również z tych propozycji.”  


Propozycje zabaw do wykorzystania z dziećmi w domu

Szanowni Rodzice

Na naszej stronie w zakładkach: Zabawy logopedyczne i terapeutyczne e domu, Propozycje zabaw edukacyjnych, Gimnastyka w domu, Język angielski w domu, będziemy specjalnie dla Państwa  umieszczać propozycje zabaw i zajęć, które można wykorzystać do wspólnych zabaw z dziećmi w domu. Mamy nadzieję, że chociaż w części, nasze propozycje uatrakcyjnią dzieciom i Państwu ten trudny czas, spędzany przede wszystkim w domu. Wszystkie propozycje przygotowują nauczycielki zatrudnione w naszym przedszkolu. Życzymy spokoju, cierpliwości, a przede wszystkim zdrowia. Do zobaczenia.

 

LISTY I APELE DO RODZICÓW /OPIEKUNÓW

List Prezydenta m.st. Warszawy do Rodziców:

PORTALE EDUKACYJNE DLA DZIECI:

APEL DO RODZICÓW MAZOWIECKIEGO PAŃSTWOWEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA SANITARNEGO:

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych  w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych.

2. Dostarczenie dokumentów w wersji papierowej do placówki. W placówce zachowane są zaostrzone reguły sanitarne: płyn do dezynfekcji rąk, ograniczony kontakt z pracownikami, zachowanie odpowiedniego – 1.5 metrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na rok szk. 2020/2021

Szczegółowe informacje o rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
na rok szkolny 2020/2021
znajdują się na stronie BIURA EDUKACJI oraz w naszej zakładce: Dla Rodziców – Rekrutacja do przedszkola.

W tej zakładce znajdują się również szczegółowe informacje dotyczące organizacji oddziałów dla dzieci sześcioletnich w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445