Dyżur wakacyjny i kontynuacja edukacji w przedszkolu

Szanowni Państwo,

1. Rodzice zainteresowani kontynuowaniem edukacji w naszym przedszkolu
w roku szkolnym 2021/2022,
obowiązani są złożyć wypełniony i podpisany przez oboje rodziców druk deklaracji (dostępny u nauczycielek) w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r.


2. Aby zapewnić dziecku możliwość skorzystania z „opieki wakacyjnej”, realizowanej w naszym przedszkolu w okresie od 1 lipca do 13 sierpnia 2021 r.,
należy złożyć w przedszkolu stosowną deklarację w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021r.
Druk deklaracji został Państwu przesłany na adresy email, ale dostępny jest także w przedszkolu.
W związku z trwającym zagrożeniem epidemicznym, decyzją władz miasta, przedszkola nie będą prowadziły w 2021 r. wakacyjnej opieki dla dzieci z innych placówek.
Dlatego też, w  naszym przedszkolu, w terminie od 1 lipca do 13 sierpnia 2021r., zapewnimy opiekę wakacyjną naszym przedszkolakom,
a w okresie od 16 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r.
nastąpi przerwa w funkcjonowaniu przedszkola,
a w pozostałym okresie.

Jednocześnie uprzejmie proszę o zapoznanie się z listem Pani Renaty Kazanowskiej – Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy dotyczącym organizacji opieki wakacyjnej

Dzień otwarty dla nowych kandydatów na rok szkolny 2021/2022

Dla rodziców zainteresowanych rekrutacją do naszej placówki
na rok szkolny 2021/2022
i obejrzeniem wnętrza naszego przedszkola,
planujemy zorganizowanie tzw. „Dnia otwartego”.


Serdecznie zapraszamy

w sobotę 27 lutego 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00.
Ze względu na pandemię,
spotkania będą się odbywały w małych grupach.

W celu umówienia się na konkretną godzinę, proszę o telefoniczny kontakt z sekretariatem – 22 838 37 15

Więcej informacji na temat rekrutacji do naszego przedszkola
na rok szkolny 2021/2022
znajdą Państwo w zakładce Dla Rodziców – Rekrutacja

Informacje dla rodziców pięciolatków z grupy Smerfów i Gumisi

Zapraszamy rodziców dzieci z grup Smerfy” i „Gumisie”
do zapoznania się z informacjami znajdującymi się poniżej
oraz w zakładce „Sześciolatki w r. szk. 2021/2022”.

DYŻURY KONSULTACYJNE DLA RODZICÓW 6 LATKÓW
Specjaliści Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych nr 1
w Warszawie, ul. Zawiszy 13
oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47
zapraszają rodziców dzieci sześcioletnich na bezpłatne porady i konsultacje dotyczące rozwoju dziecka sześcioletniego przed rozpoczęciem rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego.

Zespół Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych nr 1 w Warszawie, ul. Zawiszy 13, tel: 22 631 57 73, 22 631 08 23

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2 w Warszawie, ul. Księcia Janusza 45/47, tel: 22 836 70 88 lub 519 716 101

Upoważnienie do odbioru dziecka do pobrania

Przypominamy, że:
Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.
Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.
Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia dziecku bezpieczeństwa.

Udostępniamy Państwu druk oświadczenia/upoważnienia do odbioru dziecka, który po wypełnieniu i złożeniu w przedszkolu stanowi. podstawę wydania dziecka osobie upoważnionej przez rodziców/opiekunów prawnych.


Oświadczenie/upoważnienie jest ważne jedynie w danym roku szkolnym. Druki złożone w roku szkolnym 2019/2020 straciły swoją ważność!!!

WAŻNE INFORMACJE DLA RODZICÓW

Szanowni Rodzice,
Informujemy, że przedszkole funkcjonuje zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, czyli w tzw. reżimie sanitarnym.

WAŻNE INFORMACJE:
1. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi i możliwościami organizacyjnymi naszego przedszkola, w grupie przedszkolnej może znajdować się maksymalnie 25 dzieci. Zatem 1 września 2020 r. w przedszkolu mogą przebywać wszystkie dzieci przyjęte na rok szkolny 2020/2021.
2. Dzieci przyprowadzamy najpóźniej do godz. 8.30.
3. Dzieci nie przynoszą ze sobą żadnych zabawek i niepotrzebnych przedmiotów. Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania rowerków, hulajnóg, itp. sprzętu.
4. Rodzice przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola zobowiązani są do zachowania dystansu społecznego w stosunku do pracowników przedszkola oraz innych rodziców i dzieci.
5. W przedsionku przedszkola, wyznaczony pracownik „przejmuje” dzieci od rodziców. Wyjątek stanowią nowoprzyjęte przedszkolaki, z uwagi na konieczność ułatwienia im adaptacji w nowym dla nich środowisku. Maluszek może wejść z rodzicem do szatni przedszkolnej, z zachowaniem zasady: 1 rodzic z dzieckiem w odległości 2 m. od kolejnego rodzica z dzieckiem.
6. Wszystkich Rodziców obowiązuje osłona ust i nosa oraz zdezynfekowanie rąk przed wejściem do budynku.

Przedszkole od 1 września 2020 r. czynne jest w godzinach: 7.00 – 17.30, gdzie zarówno w godzinach porannych od 7.00 do 8.00,  jak również od 16.00 do 17.30 działa na zasadzie łączenia się grup.
Poszczególne grupy zaczynają i kończą pracę o różnych godzinach.
KRASNALE: pn. wt. pt. 8.00 – 16.00; śr. czw. 7.45 – 16.00
PUCHATKI: 8.05 -16.00
SMERFY: 7.00 – 16.40
GUMISIE: pn. śr. pt.: 07.10 – 17.30; wt. czw. 7.15 – 17.30.


Dlatego, wskazane jest, o ile to możliwe, aby dzieci przyprowadzane były i odbierane w godzinach 8.00/8.05 – 16.00. Jeżeli z uwagi na Państwa godziny pracy lub inne obowiązki jest to niemożliwe, dzieci będą miały zapewnioną opiekę w innej grupie w godzinach pracy przedszkola.

Zasady regulujące pracę przedszkola

AKTUALNE WYTYCZNE GIS DLA PRZEDSZKOLI

Przedszkole nr 263 w Warszawie

Witamy na stronie Przedszkola nr 263

Godlo-PolskiLOGO263

publicznej placówki

mieszczącej się przy ul. Miłej 39, w Warszawie

w Dzielnicy – Wola

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445