Rekrutacja do przedszkola

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

 

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ OTWARTY
REKRUTACJA 2021/2022

Dla rodziców zainteresowanych rekrutacją do naszej placówki
na rok szkolny 2021/2022 i obejrzeniem wnętrza naszego przedszkola,
zorganizowaliśmy tzw. „Dzień otwarty”
w  sobotę 27 lutego 2021 r. w godz. 10.00 – 13.00. Ze względu na pandemię,
spotkania odbywały się w małych grupach.

 

Rekrutacja do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji, podanymi do publicznej wiadomości na stronie:

www.edukacja.warszawa.pl

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA, prowadzone są corocznie z użyciem elektronicznego systemu ewidencji podań, dostępnym w poniższym linku:

ELEKTRONICZNY SYSTEM EWIDENCJI PODAŃ


Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, znajdują się na w/w. stronie Biura Edukacji oraz w elektronicznym systemie ewidencji podań.

 

Kryteria i więcej informacji o rekrutacji
na rok szkolny 2021/2022 znajdą Państwo TUTAJ

 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
w roku szkolnym 2021/2022:

Termin Etap rekrutacji / czynność rodzica
od do

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

23 lutego

1 marca
godz. 16.00

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

2 marca, godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli
i szkół podstawowych.

2 marca

godz. 13.00

18 marca

do godz.
20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym) 

2 marca

godz. 13.00

 

19 marca

do godz.
16.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne..

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej
o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

23 kwietnia, godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

23 kwietnia

godz. 13.00

29
kwietnia

do godz. 16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

4 maja, godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych

Procedura odwoławcza

od 4 maja

W terminie 7 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych

16 czerwca, godz. 16.00

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

16 czerwca

godz. 16.00

21
czerwca

godz.
20.00

Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie. (rodzice mogą przekazać wniosek oraz dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji – podpisane profilem zaufanym)

16 czerwca

 

22
czerwca

godz.
15.00

Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru w wersji papierowej wniosku o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.

UWAGA

1.     Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

2.     Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 czerwca, godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych.

25 czerwca

godz. 13.00

 

1
lipca

godz.
16.00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

2 lipca, godz. 13.00

Opublikowanie list dzieci przyjętych
i nieprzyjętych.

od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

31 sierpnia

Opublikowanie w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445