Powrót do Oferta edukacyjna

Udział w Projekcie KIK/34

DZIAŁANIA W RAMACH

PROJEKTU EDUKACYJNEGO KIK/34 

 

Nasze przedszkole zostało zakwalifikowane na lata szkolne 2013/2014 i 2014/2015 do udziału w Projekcie Edukacyjnym KIK/34 – Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy (SPPW), zatytułowanym
„Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej”.

Z radością informujemy, że nasze przedszkole w listopadzie 2014r. uzyskało już certyfikat
PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”,
który miał być przyznawany dopiero po zakończeniu roku szkolnego 2014/2015.

 

Bierzemy udział w realizacji zadania 2: „Edukacja i wdrażanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób żywienia, stan odżywienia oraz poziom aktywności fizycznej i wiedzy dzieci i młodzieży” w/w programu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ. Projekt objęty jest patronatem Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas.

Podstawowym celem Projektu KIK/34, jest promocja zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie otyłości i nadwadze oraz innym chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie prozdrowotnej zmiany żywienia i zwiększenia poziomu aktywności fizycznej.
Głównym realizatorem Projektu jest Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie, a partnerami: Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka, Polskie Towarzystwo Dietetyki.

Udział w projekcie, polega głównie na udokumentowaniu podejmowanych przez placówkę działań prozdrowotnych. Całość przedsięwzięć podzielona jest na 3 etapy: przygotowanie, realizację oraz ewaluację i pomiar rezultatów. Aktywny udział w projekcie promowany będzie certyfikatem zaangażowania (po pierwszym roku uczestnictwa), a następnie certyfikatem końcowym:  PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ.
Przedszkolu uczestniczącemu w programie gwarantuje się dostęp do wartościowych materiałów edukacyjnych (broszury, postery, scenariusze zajęć, materiały edukacyjne dla rodziców, itp.) oraz do specjalistycznej strony internetowej. Ponadto organizatorzy (IŻŻ i AWF) zabiegają o gratyfikację materialną dla placówek objętych projektem, w postaci sprzętu sportowego.

 


Kryteria uzyskania Certyfikatu dla przedszkoli w zakresie aktywności fizycznej

 

Kryteria

Opis

Dokumentacja potwierdzająca

 • Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej dla rodziców i dzieci.
Zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy (np. Dzień Matki, Dzień Dziecka, piknik rodzinny – pożegnanie lata, powitanie lata), w czasie której będą zorganizowane konkursy sportowe dla dzieci lub dla dzieci i rodziców wg założeń przedstawionych
w materiałach szkoleniowych dla lidera.
Raz w roku:
dokumentacja dołączona do sprawozdania
– zdjęcia z imprezy,
– scenariusz imprezy
– % rodziców i dzieci, które wzięły udział
 • Edukacja dzieci w zakresie aktywności fizycznej.
Realizacja treści związanych
z aktywnością fizyczną w oparciu
o metodę projektu (np. tematyka związana ze spędzaniem czasu wolnego w rodzinie, sprawność a zdrowie, znani sportowcy itp.).
Raz w roku dokumentacja dołączona do sprawozdania:
– krótki opis działań,
– zdjęcia z przeprowadzonych zajęć,
– % dzieci uczestniczących
w zajęciach,
– wybrane prace dzieci.
 • Edukacja rodziców nt. roli aktywności ruchowej
  w prawidłowym rozwoju
  dzieci.
Podjęcie przynajmniej jednego
z przykładowych działań:
organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury).
Raz w roku
– krótki  opis podjętego działania (rodzaj i ilość podjętych działań),
– listy obecności rodziców.


Kryteria uzyskania Certyfikatu dla przedszkoli w zakresie prawidłowego żywienia

Kryteria Opis

Dokumentacja potwierdzająca

 • Zapewnienie śniadań, obiadów i podwieczorków zgodnych
  z rekomendacjami IŻŻ (jeśli są prowadzone).
Jadłospisy/posiłki zgodne z rekomendacjami IŻŻ, przerwy między posiłkami nie dłuższe niż 3-4h, dostęp do wody między posiłkami.
Umieszczanie w widocznym miejscu (dla rodziców) codziennego menu.
Raport raz na rok:- 10 dniowy jadłospis.
 • Organizowanie zajęć motywujących przedszkolaki do samodzielnych prozdrowotnych wyborów
Podjęcie przynajmniej jednego
z przykładowych działań:
dni warzywne i owocowe, np. owocowe wtorki, marchewkowe środy, poznawanie nowych smaków, wycieczki na okoliczne stragany, zabawy, konkursy, teatrzyki, przedstawienia kukiełkowe
z wykorzystaniem warzyw i owoców, prace plastyczne, rebusy, układanki.
Raport raz na rok:
– krótki opis działań,
– zdjęcia
z przeprowadzonych zajęć,
– % przedszkolaków uczestniczących
w zajęciach.
 • Organizacja wystaw prac przedszkolaków promujących zdrowe żywienie i/lub
 • wprowadzanie posterów, plakatów promujących zdrowe żywienie (prowadzenie „reklamy pozytywnej).
Zorganizowanie stałej wystawy prac przedszkolaków na temat prawidłowego żywienia – np. „Warzywa, owoce w każdym posiłku”, „Mleko i jego produkty na co dzień” i/lub: wprowadzanie plakatów, posterów
o prawidłowym żywieniu i aktywności fizycznej dostępnych dla całej społeczności przedszkolnej przez cały rok (na korytarzach, w poszczególnych salach).
Raport raz na rok:
– zdjęcia wystaw promujących zdrowe żywienie z opisem miejsca
i czasem ekspozycji,
– zdjęcia plakatów, posterów itp. z opisem miejsca
i czasem ekspozycji.
 • Rozwijanie zdolności
  i wiedzy kulinarnej przedszkolaków, zgodnej
  z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne).
Podjęcie przynajmniej jednego
z wymienionych działań: zajęcia kulinarne,  wspólne przygotowywanie potraw, prowadzenie ogródka, hodowla ziół
(w salach), zajęcia ze specjalistą.
Raport raz na rok:
– krótki opis przeprowadzonych zajęć,
– zdjęcia
z przeprowadzonych zajęć,
– % przedszkolaków uczestniczących
w zajęciach.
 • Edukacja rodziców
  z zakresu prawidłowego żywienia dzieci.
Podjęcie przynajmniej jednego
z wymienionych działań: organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców
z wykorzystaniem strony internetowej przedszkola lub innych form (np. ulotki, broszury).
Raport raz na rok:
– krótki  opis podjętego działania (rodzaj i ilość podjętych działań,
– listy obecności rodziców.
 • Ograniczenie wpływu reklamy żywności
  i napojów na terenie przedszkola.
Usuwanie reklamy żywności (np. reklamy słodyczy, słonych przekąsek, słodzonych napojów). Raport raz na rok:
– informacja czy na terenie przedszkola znajduje się reklama żywności,
– informacja dotycząca czy usunięto reklamę.

 

NASZE DZIAŁANIA WYNIKAJĄCE Z WYMAGAŃ WOBEC PRZEDSZKOLI

Realizacja w roku szkolnym 2014/2015 tematu rocznego:„Zdrowe żywienie i sport, to samo zdrowie, każdy przedszkolak to wie.”
Cele
 • Kształtowanie postawy aktywnego i świadomego dbania o zdrowie.
 • Poznanie pojęcia „zdrowie” i kształtowanie wiedzy, co jest dla niego korzystne, a co mu szkodzi.
 • Nabywanie zdrowych przyzwyczajeń i nawyków sprzyjających aktywności fizycznej.
 • Przezwyciężanie uprzedzeń do nieznanych potraw.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych.
 • Uświadomienie potrzeby ruch dla prawidłowego rozwoju zdrowia psychicznego
  i fizycznego
Zaplanowane działania
 1. Gromadzenie i wykorzystanie przez nauczycielki literatury, muzyki, ilustracji, zdjęć związanych z aktywnością fizyczną i tematyką zdrowotną.
 2. Organizowanie kącików tematycznych związanych z realizowanym w/w. tematem.
 3. Prowadzenie kulinarnych eksperymentów „Wiem, co jem”.
 4. Założenie „Mini warzywnika” w ogrodzie przedszkolnym oraz prowadzenie hodowli ziół w każdej sali, obserwacja wzrostu roślin, określanie przydatności, zapachu i walorów zdrowotnych, próbowanie ziół i warzyw.
 5. Kontynuacja organizowania dni „Marchewkowe poniedziałki” oraz „Jabłkowe wtorki” – uwzględnianie w jadłospisie potraw z marchewki i jabłka.
 6. Organizowanie stałej wystawy prac przedszkolaków na temat aktywności fizycznej, zdrowego żywienia.
 7. Prowadzenie zajęć ruchowych w ogrodzie przedszkolnym, np.: „Zabawy w terenie”, „Podchody”, „Ścieżka zdrowia”, „Gramy w zielone”, „Berek lawina”, „Budujemy igloo”, „Kto dogoni piłkę?”, itp.
 8. Konkurs plastyczny dla rodziców i dzieci „Jestem ze sportem za pan brat i aktywnie spędzam czas”. Ekspozycja prac w szatni.
 9. Zorganizowanie wewnątrzprzedszkolnego „Dnia sportu” – udział dzieci w konkurencjach sportowych pod hasłem „Sport źródłem zdrowej rywalizacji”, „Ten, kto ćwiczy to jest zuch – w zdrowym ciele zdrowy duch”.
 10. Spotkanie dzieci z ekspertem wychowania fizycznego – pogadanka i pokaz ćwiczeń oraz gier zespołowych wychowania fizycznego z uwzględnieniem przestrzegania reguł gry.
 11. Realizacja treści związanych z aktywnością fizyczną w oparciu o metodę projektu.
 12. Zamieszczanie artykułów na temat aktywnością fizycznej i wychowania małego dziecka w kąciku dla rodziców i na stronie internetowej przedszkola.
 13. Mini Spartakiada dla dzieci z wolskich przedszkoli „Mali sportowcy”.
 14. Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca pod hasłem „BAWIĘ SIĘ I ĆWICZĘ ZE SWOIM RODZICEM” zorganizowanie konkurencji sportowych dla rodziców i dzieci.
 15. Organizowanie stałej wystawy prac przedszkolaków na temat aktywności fizycznej i zdrowego żywienia.
Realizacja w roku szkolnym 2013/2014 tematu rocznego: „Żywienie i aktywność fizyczna podstawą mojego zdrowia”
Cele Zadania
 1. Kształtowanie postawy aktywnego
  i świadomego dbania o zdrowie.
 2. Poznanie pojęcia „zdrowie”
  i kształtowanie wiedzy, co jest dla niego korzystne,
  a co mu szkodzi.
 3. Poznawanie podstawowych zasad zdrowego odżywiania się.
 4. Nabywanie przyzwyczajeń
  i nawyków sprzyjających zdrowiu.
 5. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych.

 

Gromadzenie przez nauczycielki literatury, muzyki, ilustracji, zdjęć związanych z tematyką zdrowotną i aktywnością fizyczną.
Tworzenie magazynu przedszkolnego propagującego zdrowe odżywianie się i aktywność fizyczną.
Organizowanie kącików tematycznych związanych z realizowanym tematem. Nawiązanie współpracy z rodzicami w celu wzbogacenia kącików.
Prowadzenie zajęć kulinarnych. Eksperymenty kuchenne – przygotowanie sałatek i przecierów, wyciskanie soków.
Założenie hodowli ziół w każdej sali, obserwacja wzrostu ziół, określanie przydatności, zapachu i walorów zdrowotnych, smakowanie ziół.
Zorganizowanie dni „Marchewkowe poniedziałki” – uwzględnianie w poniedziałkowym jadłospisie potraw z marchewki.
Nawiązanie współpracy z kuchnią przedszkolną – wzbogacenie jadłospisu o zdrowe, regionalne produkty i potrawy.
Oglądanie filmów edukacyjnych poruszających problematykę zdrowego odżywiania i aktywnego wypoczynku.
Organizowanie w grupach działań pod hasłem „dni warzywne i owocowe”: zabawy, konkursy, przedstawienia kukiełkowe z wykorzystaniem warzyw
i owoców, prace plastyczne, rebusy, układanki o tematyce zdrowego odżywiania.
Zorganizowanie stałej wystawy prac przedszkolaków na temat prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej.
Konkurs dla rodziców na najciekawszy plakat nt.: „Zdrowie na talerzu”.

Konkurs plastyczny pt.: „Mamo, tato chcę być zdrowy” dla rodziców i dzieci na artystyczną formę propagującą zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną. Stworzenie wystawy prac.

Festiwal wiedzy przedszkolaków „Wiem, co jem”: konkurs wiedzy, wspólne śpiewanie piosenek promujących zdrowie, degustacja zrobionych w grupach witaminowych koreczków.
Spotkanie rodziców z lekarzem na temat roli aktywności ruchowej w prawidłowym rozwoju dzieci.
Spotkanie rodziców z dietetykiem na temat prawidłowego żywienia dzieci.
Realizacja treści związanych ze zdrowym żywieniem lub aktywnością fizyczną w oparciu o metodę projektu.
Zamieszczanie na stronie internetowej przedszkola treści promujących zdrowy styl życia.
Wspólne zajęcia z dziećmi z Przedszkola Specjalnego Nr 208 „W zdrowym ciele, zdrowy duch”.
Oglądanie przedstawień teatralnych ukazujących dzieciom ważną rolę zdrowia w ich życiu.
„Szlachetne zdrowie” zorganizowanie konkursu plastycznego skierowanego do najstarszych przedszkolaków z Dzielnicy Wola.
Piknik rodzinny z okazji Dnia Matki i Ojca: degustacja potraw ze zdrowej żywności przygotowanych przez rodziców – konkurs o drewnianą łyżkę oraz udział dzieci i rodziców w konkursach sportowych.
Mini Spartakiada dla dzieci z wolskich przedszkoli „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Nasze działania KIK/34

  NASZE DZIAŁANIA W RAMACH KIK/34 PROWADZONE W CELU UZYSKANIA CERTYFIKATU „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”   Z radością informujemy, że nasze przedszkole w listopadzie 2014r. uzyskało już certyfikat „PRZEDSZKOLE PRZYJAZNE ŻYWIENIU I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ”, który miał być przyznawany dopiero po zakończeniu roku szkolnego 2014/2015. [Pokaz zdjęć] W ramach udziału w projekcie, w naszym …

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445