EKO Z TWOJĄ WOLĄ

Nasze przedszkolaki, podobnie jak wszystkie wolskie przedszkola,
będą realizowały w roku szkolnym 2020/2021
Dzielnicowy program edukacji ekologicznej:


Rolę koordynatorów realizacji w/w. programu na terenie naszego przedszkola, pełnią nauczycielki grupy Gumisiów – Pani Madzia i Pani Ela.

Mimo faktu, że w/w. program jest skierowany do najstarszych przedszkolaków,
to postanowiliśmy, że zajęcia z edukacji ekologicznej będą prowadzone
we wszystkich grupach raz w tygodniu, w wyznaczonym na stałe dniu.

Założenia programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”
oraz proponowane w nim działania, są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

EKOLOGIA W GRUPIE KRASNALI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Wrzesień:
Dzieci poznały zasady segregacji odpadów oraz pojęcie recyklingu. Od tamtej pory same pilnują siebie nawzajem, segregują swoje śmieci na :plastik, papier oraz odpady zmieszane. Krasnale wzięły czynny udział w akcji Sprzątania Świata, po czym stworzyły Kodeks Małego Ekologa. Przynosiły zużyte baterie do wyznaczonego miejsca w przedszkolu.

Październik:
Krasnale podczas spaceru obserwowały zmieniającą się przyrodę. Próbowały wyjaśnić, co dzieje się z drzewami i innymi roślinami. Zbierały dary jesieni (kolorowe liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę) oraz stworzyły kącik przyrodniczy w sali.
Wykorzystywały warzywa i owoce do przeliczenia, segregowania, porównywania, itp. działań. Poznawały ich fakturę, zapachy, kształty.
Tworzyły z surowców biodegradowalnych piękne prace przedstawiające grzyby.
9 października 2020 r. obchodząc Święto Drzewa, dzieci zapoznały się z budową drzewa, podstawowymi gatunkami drzew oraz przypomniały sobie, dlaczego drzewa są takie ważne w życiu człowieka i zwierząt.

Listopad:
W tym miesiącu dzieci zgłębiały swoją wiedzę o lesie.
Zapoznały się ze sposobami ochrony drzew.
Poznały przeróżne gatunki zwierząt, które zamieszkują lasy. Szukały odpowiedzi jak te zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy. Wiedzy tej szukały w książkach oraz na edukacyjnych planszach.
Dowiedziały się także, co to jest rezerwat i dlaczego jest taki ważny.

Grudzień
Podczas spaceru dzieci obserwowały zmiany zachodzące w zimowym krajobrazie. Próbowały wytłumaczyć dlaczego spadły liście z drzew, gdzie podziały się kwiaty i dlaczego niedługo spadnie śnieg.
Poszerzyły także wiedzę na temat ptaków zimujących w Polsce.
Dyskutowały na temat dokarmiania zwierząt podczas zimy.
Zapoznały się z pracą leśniczego.
Wykonały ozdoby choinkowe z naturalnych surowców.

Styczeń
Dzieci poznały źródła pozyskiwania energii i rodzajów elektrowni oraz podstawowe zasady korzystania z urządzeń elektrycznych. Szukały w najbliższym otoczeniu urządzeń działających na prąd. Dyskutowały o zasadach oszczędzania energii.
Pod koniec miesiąca eksperymentowały ze światłem podczas zabawy w teatrzyk cieni.

Luty
Dzieci prowadząc dyskusję poruszyły temat wody. Najważniejszymi pytaniami były: komu i do czego potrzebna jest woda? Jak można oszczędzać wodę? Przeprowadziły eksperyment pozwalający dostrzec różne stany skupienia wody. Barwiły także wodę oraz krystalizowały sól. Oglądając film edukacyjny poszerzyły swoją wiedzę o deszczu i obiegu wody w przyrodzie.

Marzec
Krasnale w marcu zakładając hodowlę roślin na parapecie, dowiedziały się czego potrzebuje roślina do życia. Zwróciły uwagę na to, że rośliny nie tylko kiełkują z nasion, ale także z cebulek. Poznały części roślin oraz podstawowe nazwy kwiatów. Codziennie opiekowały się roślinami przygotowując je do przesadzenia do ogrodu.

Kwiecień
W tym miesiącu dzieci przesadzały sadzonki roślin do skrzynek w ogrodzie. Codziennie prowadziły obserwacje przyrodnicze. Dzięki temu zauważyły, co może wpływać na rozwój rośliny. Obchodząc Dzień Ziemi poczuły się częścią niej. Zdały sobie sprawę, że każdy człowiek powinien dbać o środowisko. Krasnale próbując dowiedzieć się, co to jest powietrze, przeprowadziły szereg różnych eksperymentów m.in.: dmuchanie piórek, ściskanie  i pompowanie balonika, oddychanie i wstrzymywanie powietrza

EKOLOGIA W GRUPIE PUCHATKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Wrzesień
Puchatki we wrześniu wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”.  Dzieci zaopatrzone w rękawice i worki na śmieci chętnie zaangażowały się w tę akcję i sprzątały teren wokół naszego przedszkola. Tego dnia zostały również przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do dbania o nasze środowisko. Celem, było pokazanie dzieciom skutków zaśmiecania świata, wyjaśnienie potrzeby ochrony środowiska i recyklingu. Mamy przeświadczenie, że w ten sposób zdobyte doświadczenie posłuży w przyszłości dobrymi ekologicznymi zwyczajami.
Puchatki uczestniczyły także, w spacerach w najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji i poszukiwania pojemników do recyklingu.
Utworzyły również Kodeks Małego Ekologa, kolorowały ilustracje przedstawiające działania, które chronią naszą planetę. Do prac plastycznych wykorzystywały surowce wtórne, tj. wytłoczki do jajek, rolki po papierze, jednorazowe kubeczki.

Październik
Poprzez opowiadania, historyjki, zabawy i zagadki dzieci przypomniały sobie, co zawdzięczamy drzewom, dlaczego są nam niezbędne do życia i jakie dary od nich otrzymujemy. Zapoznały się z budową drzewa i dzieleniem na liściaste i iglaste. Dowiedziały się również, w jaki sposób należy chronić drzewa i co można zrobić, aby było ich jak najwięcej.
Ponadto, gromadziły w kącikach przyrody dary jesieni, które później były wykorzystywane do zajęć dydaktycznych – przeliczania, tworzenia zbiorów, klasyfikowania.
Uczestniczyły też w spacerach po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji jesiennej przyrody. Dzieci  próbowały nazywać drzewa, szukały „skarbów” jesieni.
Przedszkolaki poznały również zasady zachowania obowiązujące w lesie i w parku.
W ramach zajęć: „Zdrowie na talerzu”, Puchatki wzięły udział w zajęciach kulinarnych z wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców. Podczas tych zajęć, dzieci  miały okazję poznać wartości odżywcze warzyw i owoców, określały smak, zapach i kształt.

Listopad
Puchatki uczestniczyły w zajęciach, podczas których dowiedziały się, jakie znaczenie mają lasy w życiu zwierząt i ludzi i dlaczego tak ważna jest dbałość o nie.
Podczas zajęć: „Las w niebezpieczeństwie”, przedszkolaki poznały sposoby ochrony drzew, przypomniały sobie o roli drzew w przyrodzie i ich znaczeniu w życiu człowieka.
Podczas zajęć: „Parki i rezerwaty”, dzieci zostały zapoznane ze sposobami ochrony drzew, z wybranymi chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.
Las – dom ptaków i zwierząt – przygotowania zwierząt do zimy. Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się, w jaki sposób zwierzęta leśne przygotowują się do zimy (gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy ). Obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. „Leśne zwierzęta”.
Dzieci i ich rodzice, przyłączyły się do akcji zbiórki baterii i karmy dla zwierząt ze schroniska na Paluchu.

Grudzień
Puchatki uczestniczyły w zajęciach pt. „Las – dom ptaków i zwierząt”. Podczas tych zajęć utrwaliły wiedzę o lesie: o warstwowej budowie lasu, jego mieszkańcach, a także o warunkach życia zwierząt.
Poznały „gości zimowej stołówki”, sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, jak np. odloty i przyloty ptaków oraz przypomniano o konieczności dokarmiania zwierząt zimą.
Puchatki zostały zapoznane z pojęciem „energia”. W przedszkolu mogły dostrzec urządzenia wykorzystujące różne źródła energii.
Dzieci poszukiwały informacji dotyczących wiatru, a w ramach działań plastyczno-konstrukcyjnych wykonały kolorowe wiatraczki z papieru.
Puchatki poznały także właściwości fizyczne światła. W toku badań i eksperymentów, pogłębiły wiedzę dotyczącą źródeł światła, a także poznały dwa rodzaje światła – naturalne i sztuczne. Obejrzały teatr cieni pt. „Zaczarowane królestwo”, a następnie prowadziły doświadczenia za pomocą latarki.

Styczeń
W ramach programu ekologicznego „Z ekologią za pan brat” w grupie Puchatków realizowane były następujące tematy:
„Skąd bierzemy prąd?”- dzieci poznały źródła pozyskiwania energii i rodzaje energii
i poznały cel oszczędzania prądu.
„Zasady oszczędzania energii”- dzieci zdobyły wiedzę nt. zasad bezpieczeństwa eksploatowania energią.
”Woda w różnej postaci”- poprzez obserwacje, proste doświadczenia i wyciąganie wniosków, dzieci zostały zapoznane ze stanami skupienia wody . Celem zajęcia było uświadomienie dzieciom konieczności oszczędzania wody.
”Komu i do czego potrzebna jest woda?”- dzieci poznały znaczenie wody dla organizmów żywych oraz poznały obieg wody w przyrodzie. Wysłuchały opowiadania  H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropla”.

Luty
W lutym realizowane były następujące tematy:
1. „Dlaczego pada deszcz?” – dzieci poznały obieg wody w przyrodzie. Wzbogaciły słownictwo o  pojęcia „kwaśny deszcz” i jego negatywnego skutku.
2. „Chore rzeki i jeziora” – zapoznanie dzieci z przyczynami zanieczyszczenia wód i sposobami jej ochrony oraz jej oczyszczania; uzmysłowienie dzieciom znaczenia wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz zrozumienie potrzeby jej szanowania.
3. Zabawy na śniegu i lodzie – podczas tych zajęć dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
4. Oszczędzamy wodę” – podczas tych zajęć dzieci poznały  sposoby oszczędzania wody, wysłuchały opowiadania Barbary SzelągowskiejOszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!”, a także wykonały grupową pracę plastyczną, przedstawiającą sposoby oszczędzania wody.

Marzec
W marcu realizowane były następujące działania:
1.”Kącik małego badacza” W trakcie zajęć dzieci miały okazję przyglądać się eksperymentom badawczym z wodą, tj. sprawdzano „Co pływa, co tonie”, wspólnie wyciągano wnioski. Dzieci badały także zjawisko rozpuszczalności różnych substancji w wodzi: cukru, soli, kaszy i mąki. Dzieci zostały również zapoznane z pojęciem parowania i skraplania.
2.”Wiosna na parapecie”– zakładamy hodowlę roślin (rzeżucha, owsa). Wdrażanie do opieki nad hodowanymi roślinami.
3. „Czego do życia potrzebuje roślina?”– eksperymenty i doświadczenia z wodą i światłem. Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się, że rośliny do wzrostu potrzebują  wody, powietrza, słońca-światła i gleby – ziemi ogrodniczej.
4.Ponadto przedszkolaki uczestniczyły w spacerach w najbliższej okolicy. Obserwowały budzącą  się do życia przyrodę, istotę zmian zachodzących w świecie roślin i zwierząt na wiosnę, dostrzegały bogactwo barw, kształtów zapachów.

Kwiecień
W kwietniu w grupie Puchatków w ramach realizacji programu ekologicznego przeprowadzono następujące zajęcia:
1.”Co to jest gleba?” – wyjaśnienie pojęcia; komu i do czego potrzebna jest ziemia. Ponadto dzieci zostały zapoznane z różnymi rodzajami gleb, poznały znaczenie dżdżownicy dla gleby.
2.”Zanieczyszczenia gleby i sposoby jej odnowy” – podczas tych zajęć dzieci wzbogaciły słownictwo o pojęcie „dewastacji” i „degradacji” gleby, poznały źródła zanieczyszczeń oraz sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom gleby.
3.”Międzynarodowy Dzień Ziemi” – dzięki tym zajęciom dzieci utrwaliły wiadomości w zakresie dbałości o naszą planetę, uczyły się segregować śmieci, śpiewały piosenki o tematyce ekologicznej.

EKOLOGIA W GRUPIE SMERFÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Wrzesień
W drugim tygodniu września Smerfy uczestniczyły w zajęciach wprowadzających do tematu EKOLOGIA. Wyjaśniły znaczenie słowa ekologia, rozmawiały na temat naszej planety, jej mieszkańców i o tym, dlaczego i jak należy o nią dbać. Stworzyły Kodeks Małego Ekologa, który ma przypominać o tym, jak ważna jest nasza planeta i jakie są prawa i obowiązki wobec niej. Na dowód tego, że Smerfy chcą być małymi ekologami, 25.09.2020 r. wzięły udział w akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA i zaopatrzeni w niezbędny sprzęt sprzątały okolice przedszkola.

Październik
Październik w grupie Smerfów rozpoczął się od gromadzenia darów jesieni, które wzbogaciły kącik przyrodniczy w sali. Dary jesieni wielokrotnie służyły również jako pomoce dydaktyczne do zajęć. Dzieci ćwiczyły dzięki nim przeliczanie, klasyfikowanie, układanie rytmów. Powstały również piękne prace plastyczne z wykorzystaniem jesiennych liści, które zdobiły naszą galerię w szatni.
09.10.2020 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Drzewa. Z tej okazji Smerfy przyszły ubrane w barwach brązowych i zielonych. 
Na zajęciach poznały nazwy części drzewa, rozpoznawały po liściach gatunki znanych drzew, dopasowywały do nich odpowiednie owoce. Uczestnicząc w opowieści ruchowej „Od nasionka do drzewa”, dowiedziały się jak powstają drzewa, dlaczego drzewa gubią jesienią liście oraz jak bardzo są ważne dla człowieka i to, że trzeba o nie dbać. 
Dzieci miały także okazję wykonać pracę plastyczną z wykorzystaniem surowców wtórnych i stworzyły piękne drzewka z rolek po papierze. 
W październiku, w grupie Smerfów, odbyły się także zajęcia kulinarne pt. „Zdrowie na talerzu”. Podczas zajęć dzieci oglądały, nazywały, rozpoznawały po dotyku i smaku sezonowe warzywa i owoce, klasyfikowały je ze względu na kolor i kształt. Przyglądały się pestkom i próbowały dopasować je do odpowiednich warzyw i owoców.
W połowie miesiąca została zorganizowana zbiórka baterii oraz karmy dla zwierząt, którą dzieci i rodzice Smerfów od początku bardzo wspierali.
Pod koniec miesiąca, Smerfy wyszły na spacer w okolice przedszkola i obserwowały jesienną przyrodę.

Listopad
Listopad, zgodnie z założeniami programu „Z ekologią za pan brat”, był miesiącem wiedzy o lesie. W związku z tym, w grupie Smerfów odbyły się zajęcia, podczas których dzieci dowiedziały się kto zamieszkuje lasy i jak las przygotowuje się do zimy. Dzieci dowiedziały się o różnych strategiach na przeżycie zimy przez zwierzęta (m.in. robienie zapasów, odlot do ciepłych krajów, zmiana futra, czy sen zimowy).
Były też gry i zabawy ruchowe, w których to np. „wiewiórki” chowały zapasy – dzieci niczym sprawne wiewióreczki wrzucały swoje skarby do dziupli, a „sójki” próbowały te zapasy odnaleźć.
Za pomocą krótkich filmików m.in. ze strony internetowej Lasów Miejskich Warszawa, dzieci, miały okazję podejrzeć leśne zwierzęta szykujące się do zimy.
Smerfy rozwijały także umiejętność logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania i współpracy w grupie, podczas zabawy, w której musiały „zaprogramować” drogę leśnego zwierzątka do norki, dziupli. Zapoznały się także ze sposobami ochrony drzew podczas zajęć „Lasy w niebezpieczeństwie”.

Grudzień
W ramach programu ekologicznego, podczas codziennych wyjść na przedszkolny plac zabaw, jak i podczas spaceru w okolice przedszkola, który odbył się 11.12.2020r., Smerfy obserwowały zmiany zachodzące w zimowym krajobrazie. Wzięły również udział w cyklu zajęć pt. ” Poznajemy gości zimowej stołówki”, podczas, których dowiedziały się m.in., jakie ptaki zimują w Polsce, a jakie odlatują na zimę do ciepłych krajów. Dowiedziały się także, jak i czym dokarmiać ptaszki zimujące w naszym kraju i dlaczego warto to robić, co pomogło w rozwijaniu opiekuńczej postawy dzieci wobec zwierząt.
Grudzień jest miesiącem wyjątkowym z racji Świąt Bożego Narodzenia, i w z związku ze Świętami, Smerfy wykonały ekologiczne choinki z rolek po papierze toaletowym.

Styczeń
Zabawa badawcza „ Zaczarowany wąż”.
Rozmowa z dziećmi  – wyjaśnienie co to jest prąd?
Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Płynie prąd”.
Rozmowa z dziećmi na temat gdzie powstaje prąd i jak dostaje się do naszych domów?
Oglądanie ilustracji przedstawiających różne elektrownie  – węglowa, słoneczna, wiatrowa, wodna.
Dopasowywanie ilustracji elektrowni ze źródłami energii.
Układanie historyjki obrazkowej „Droga prądu”.
Zabawa „Sieć elektryczna” – włóczka – nauczyciel – elektrownia, włóczka – przewody, dzieci – odbiorcy.
Zabawa ruchowa „Elektrownia” – nauczyciel mówi hasło np. elektrownia wiatrowa- dziecko naśladuje dmuchanie wiatru itp.
Rozmowa z dziećmi na temat, które źródła pozyskiwania energii nie szkodzą planecie, klasyfikowanie.
Wypowiadanie się dzieci na temat: „Do czego wykorzystujemy prąd w naszych domach?”- burza mózgów.
Zabawa słowno – naśladowcza „Pożyteczne urządzenia”.
Rozwiązywanie zagadek słownych o urządzeniach domowych.
Urządzenia elektryczne – zagadki dźwiękowe.
Rozpoznawanie ilustracji urządzeń po ukazaniu części obrazka.
Zabawa ruchowa „Płynie prąd – awaria”.
Rozpoznawanie różnych przedmiotów po dotyku, klasyfikowanie ich na urządzenia działające na baterie, działające po podłączeniu do prądu i inne nie działające na prąd.
Quiz wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.Wysłuchanie wiersza „Oszczędzaj energię”.
Wypowiadanie się dzieci na temat: „Jak postępować aby oszczędzać energię”, wybieranie ilustracji przedstawiających prawidłowe postępowanie.
Praca graficzna „Śladami prądu”.
Spacer po pomieszczeniach przedszkolnych w poszukiwaniu urządzeń działających na prąd.
Wspólne uzgodnienie nowego obowiązku dyżurnego – przypominanie o wyłączaniu światła przy wychodzeniu z sali, odłączaniu z prądu urządzeń posiadających czujkę np. magnetofon, zakręcaniu wody podczas namydlania rąk.

Luty
Tematy i działania w ramach programu
Temat:  Komu i do czego potrzebna jest woda?
Układanie puzzli z czynnościami wymagającymi użycia wody.
Komu i do czego potrzebna jest woda? – burza mózgów – wniosek – bez wody nie byłoby życia na naszej planecie.
Zabawa pantomimiczna „Co robię?”.
Temat: Woda w różnej postaci.
Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Jedna srebrna kropla”.
Wypowiadanie się dzieci na temat obiegu wody w przyrodzie.
Opowieść ruchowa „Podróż kropelki”.
Dotykanie wody, opisywanie jaka ona jest np. zimna, mokra.
Oglądanie wody w różnych stanach skupienia – ciekłej, stałej, gazowej (para, woda, lód).
Rozmowa z dziećmi na temat dlaczego należy oszczędzać wodę i jak to robić?.
Zaprojektowanie plakietki przypominającej o zakręcaniu wody.
Praca graficzna „Obieg widy w przyrodzie” – rysowanie po śladzie.
Temat: Kącik małego badacza.
Zabawa bieżna „Morsy na krę”.
Przeprowadzanie doświadczeń co pływa a co tonie – na dno idą przedmioty, które mają większą gęstość niż woda np. kamień.
Przeprowadzanie doświadczeń co się rozpuszcza a co nie, klasyfikowanie, typowanie przed doświadczeniem.
Temat: Chore rzeki i jeziora.
Praca z mapą – pokazywanie i nazywanie zbiorników wodnych (jeziora, rzeki, morza, oceany).
Nazywanie organizmów wodnych, klasyfikowanie ze względu na ich środowisko np. żaba – jezioro, krokodyl – rzeka itp.
Porównywanie wody brudnej i czystej – burza mózgów na temat jak działa zanieczyszczona woda na organizmy w niej żyjące oraz wszystkie żywe organizmy.
Oglądanie ilustracji przedstawiających złe i dobre postępowanie związane z zanieczyszczaniem wód, klasyfikowanie ich.
Udział w konkursie plastycznym  „Czysta woda – czysta przyroda”.

Marzec
Temat:  Światowy Dzień Dzikiej Przyrody:
Oglądanie ilustracji różnych zwierząt, nazywanie ich.
Klasyfikowanie na zwierzęta hodowlane i dziko żyjące, przeliczanie elementów.
Praca z mapą – utrwalenie nazw kontynentów, wskazywanie gdzie zamieszkują różne gatunki zwierząt.
Zabawa „Kalambury”.
Rozmowa z dziećmi na temat „Czy ludzie mogliby żyć bez przyrody, dlaczego trzeba ją szanować, jak ludzie muszą postępować żeby nie niszczyć przyrody?”
Quiz wiedzy przyrodniczej.
Układanie puzzli ze zwierzętami.
Temat:  Czego do życia potrzebują rośliny?
Wieś i miasto – wypowiadanie się dzieci na temat różnic – burza mózgów.
Wypowiadanie się dzieci na temat pracy rolnika, ogrodnika.
Układanie historyjek obrazkowych: „W ogródku”, „Na polu”.
Układanie puzzli „Części rośliny” – nazywanie części rośliny.
Zabawa kalambury „Co robię i jakiego narzędzia używam?”.
Taniec do piosenki „Rolnik”.
Wypowiadanie się dzieci na temat „Czego do życia potrzebują rośliny?”.
Wyjaśnienie co oznacza termin – rośliny chronione.
Wykonanie eksperymentu: „Jak rodzaj podłoża, światło oraz woda i jej brak wpływają na rośliny”- obserwowanie wzrostu roślin posadzonych w żwirze, piachu, żyznej ziemi, podlewanych za mało, odpowiednio, rosnących bez dostępu do światła słonecznego  i stojącego w odpowiednio nasłonecznionym miejscu.
Temat: „Wiosna na parapecie”
Założenie hodowli roślin, pielęgnacja, obserwacja wzrostu.
Temat: „W poszukiwaniu wiosny”.
Spacer w okolicy przedszkola – obserwacje.
Obserwacje zmian zachodzących wiosną w ogrodzie przedszkolnym – wypowiadanie się dzieci.
Temat: Obchody Pierwszego Dnia Wiosny:
Wypowiadanie się dzieci na temat oznak wiosny, jak zmienia się otaczający je świat wiosną.
Zabawa słowna „Wiosna kojarzy mi się…..”
Utrwalanie pór roku, miesięcy w roku, wyjaśnienie co to znaczy wiosna meteorologiczna i kalendarzowa.
Zabawa ruchowa „Który miesiąc do której pory roku?”
Praca plastyczna „Suknia Pani wiosny” – zwrócenie uwagi na kolory dominujące w przyrodzie wiosną.
Rozwiązywanie wiosennych zagadek słownych.
Wspólne przygotowanie „Ekologicznej Marzanny”.

Kwiecień
W ramach programu z ekologii dzieci z grupy Smerfów w kwietniu poznały wygląd i nazwy wybranych ptaków – oglądały ilustracje, odgadywały nazwy ptaków przy odkrywaniu ilustracji po kawałku. Poznały zwyczaje niektórych ptaków, klasyfikowały je na te, które opuszczają nasz kraj jesienią i na te, które spędzają u nas zimę. Dowiedziały się, jak mądrze dokarmiać ptaki, klasyfikowały ptasie pokarmy. Nazywały części ciała ptaka. Wykonały kolaż przy użyciu wycinanych z gazety ilustracji ptaków. Obserwowały ptaki  w ogrodzie przedszkolnym.
Zgłębiły wiedzę na temat co to jest gleba. Przypomniały sobie czego rośliny potrzebują do życia. Oglądały różnego rodzaju podłoża. Wykonały eksperyment wysiewając nasiona w żyznej ziemi, w piasku, w żwirku oraz w ziemi zmieszanej z płynem do czyszczenia  – po obserwacji wyciągnęły wnioski, że dla wzrostu roślin ma ogromne znaczenie rodzaj podłoża oraz ważne jest to aby gleba nie była zanieczyszczona szkodliwymi substancjami bo szkodzi to zarówno roślinom jak i ludziom.
W dniu 22.04.21r. obchodziliśmy międzynarodowy Dzień Ziemi . Z tej okazji w grupie Smerfów odbyły się zajęcia poświęcone naszej planecie . Dzieci dowiedziały się jak i dlaczego musimy dbać o naszą planetę , wykonały odznakę „Przyjaciela Przyrody”. W ogrodzie przedszkolnym przedszkolaki posadziły różnego rodzaju zioła.

EKOLOGIA W GRUPIE GUMISIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wrzesień
W ramach realizacji Dzielnicowego programu edukacji ekologicznej, ale też zgodnie z coroczną przedszkolną tradycją, Gumisie wzięły czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Wyposażone w rękawice ochronne i worki, porządkowały najbliższe otoczenie ze śmieci. Działania te, zostały podsumowane opracowaniem „Kodeksu Małego Ekologa” i przypieczętowane zobowiązaniem przedszkolaków do przestrzegania zasad dbania o środowisko.

Październik
Gumisie, obserwowały otoczenie przyrodnicze, podczas spacerów po okolicach przedszkola. Zwracały uwagę na różnorodne kolory jesieni, wsłuchiwały się w jej odgłosy, zbierały okazy przyrodnicze. Zgromadzone „dary jesieni”, zostały później wykorzystane m.in. do zajęć dydaktycznych, zabaw badawczych, plastycznych i słuchowych.
W tym miesiącu, dzieci badały też polisensorycznie sezonowe warzywa i owoce. Najpierw, z owoców i warzyw, sprawnie i samodzielnie je krojąc, zrobiły sałatkę owocową i surówkę wielowarzywną. Później podczas degustacji, dzieliły się wrażeniami smakowymi i estetycznymi.
W ramach realizacji Dzielnicowego programu edukacji ekologicznej oraz Kalendarza Dni Nietypowych – części Koncepcji Pracy Przedszkola na rok szkolny 2020/2021, Gumisie wzięły udział w obchodach „Dnia Drzewa”.
Tego dnia, poznawały nazwy drzew, ich budowę, rolę jaką spełniają poszczególne części drzewa. Podczas zajęć organizowanych w ogrodzie, dzieci przyglądały się różnym gatunkom drzew, rozpoznawały drzewa po ich liściach i owocach, sprawdzały strukturę kory, wąchały ją, pobierały odciski różnych drzew, przytulały się do nich.
Po powrocie do budynku, założyły hodowlę kasztana i żołędzia w słoiku z wodą oraz z butelki, kartonu i krepiny wykonały przestrzenną pracę plastyczną – „Jesienne drzewo”.

Listopad
Przedszkolaki przy pomocy plansz edukacyjnych, albumów, puzzli, opowiadań, zagadek, eksponatów leśnych, poznawały ekosystem, jakim jest las – chronione gatunki roślin i zwierząt leśnych oraz jego znaczenie dla zwierząt i ludzi. Poznały znaczenie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody, jako „zielonych płuc” naszej planety.
Dowiedziały się także o zagrożeniach ze strony ludzi, prowadzących do niszczenia lasów oraz sposobach ochrony lasów.
27 listopada Gumisie zrobiły z pociętej na kawałki gazety papier.  Namoczone i pozostawione na całą  noc w misce kawałki gazety, dzieci mocno ściskały  w dłoniach, aby pozbyć się nadmiaru wody. Walkiem do ciasta rozwałkowywały papkę na stole przykrytym folią a następnie pozostawiły ją do całkowitego wyschnięcia na weekend. To działanie, było inspiracją do poszerzania wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystywania odzyskanego papieru i korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów.
Gumisie wraz z Rodzicami, bardzo chętnie przyłączyły się do zbiórki baterii oraz karmy dla zwierząt ze schroniska na Paluchu.

Grudzień
Dzieci z grupy Gumisi poznały gości zimowej stołówki. Wiedzą, które ptaki zimują
w Polsce, a które odlatują do ciepłych  krajów. Rozpoznawały i nazywały ptaki odwiedzające zimą karmik.
Zapoznały się również z trybem życia ptaków na podstawie książki „Bociany” F. Kanaby i S. Gurtler.
Rozwiązywały zagadki – quiz wiedzy na temat naszych fruwających przyjaciół.
Brały udział w zajęciach plastycznych, pokazujących możliwość wykorzystania ogólnodostępnych surowców naturalnych lub wtórnych do wykonania m.in. ozdób choinkowych: ucięta butelka po wodzie ozdobiona błyszczącymi elementami oraz kubek po jogurcie oklejony serwetką stały się świątecznymi dzwoneczkami; rurka po papierze toaletowym odpowiednio oklejona krepiną i watą, zamieniła się w Mikołaja; patyczki po lodach sklejone i ozdobione, stały się kolorową, ekologiczną bombką.

Styczeń
Dzieci dowiedziały się, że:
– energia elektryczna odgrywa podstawową rolę w życiu – bez niej nic się nie dzieje. Uruchomienie telewizora, pralki, komputera, ogrzewania pomieszczeń, oświetlenie – wszystko potrzebuje energii;
– skąd pochodzi energia elektryczna, jakie są sposoby jej wytwarzania, jak bardzo ludzie są od niej uzależnieni, jaki wpływ na najbliższe środowisko ma jej zużycie;
– że źródłem energii elektrycznej może być nie tylko węgiel, czy inne surowce kopalniane, ale również słońce, woda, wiatr czyli nośniki odnawialne.
Przedszkolaki poznały sposoby oszczędzania energii: gaszenie światła, stosowanie oświetlenia energooszczędnego, regulowanie grzejników, wyłącznie urządzeń, upowszechnienie turbin wiatrowych, ogniw fotowoltaicznych, elektrowni geotermalnych.
Zapoznane zostały z zasadami bezpieczeństwa podczas korzystania z wybranych urządzeń elektrycznych.

Luty
1. „Dlaczego pada deszcz?” – dzieci poznały obieg wody w przyrodzie. Wzbogaciły słownictwo o  pojęcia „kwaśny deszcz” i jego negatywnego skutku.
2. „Chore rzeki i jeziora”  – dzieci poznały przyczyny zanieczyszczenia wód i sposoby ochrony wody oraz jej oczyszczania, a także uzmysłowiły sobie znaczenie wody dla ludzi, zwierząt i roślin oraz potrzebę jej szanowania.
3. Zabawy na śniegu i lodzie – podczas tych zajęć dzieci zostały zapoznane z zasadami bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych.
4. Oszczędzamy wodę” – podczas tych zajęć dzieci poznały sposoby oszczędzania wody, wysłuchały opowiadania Barbary SzelągowskiejOszczędzajmy wodę, dbajmy o przyrodę!”, a także wykonały grupową pracę plastyczną, przedstawiającą sposoby oszczędzania wody.

Kwiecień
Dzieci oglądały próbki ziemi i piasku – dotykały, sprawdzały barwę, sypkość, kleistość. Szukały odpowiedzi na pytania: w jakiej glebie najlepiej mogą rozwijać się rośliny oraz komu i do czego potrzebna jest gleba?
Podczas oglądania fotografii i ilustracji w książkach dotyczących przyczyn zanieczyszczenia i zatrucia gleby, przekonały się, że te zagrożenia wynikają
z nierozsądnej gospodarki człowieka (nieprawidłowa budowa wysypisk śmieci, wycinanie lasów, wylewanie odpadów chemicznych).
Przedszkolaki poznały również sposoby ochrony gleby: użyźnianie za pomocą nawozów naturalnych (kompost), segregowanie śmieci i ich powtórny przerób, zakładanie filtrów na kominy.
Różne działania edukacyjne prowadzone podczas przedszkolnych obchodów „Międzynarodowego Dnia Ziemi” uświadomiły dzieciom, że wszyscy musimy troszczyć się o obecną i przyszłą jakość życia na naszej planecie.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445