EKO Z TWOJĄ WOLĄ

Nasze przedszkolaki, podobnie jak wszystkie wolskie przedszkola,
będą realizowały w roku szkolnym 2020/2021
Dzielnicowy program edukacji ekologicznej:


Rolę koordynatorów realizacji w/w. programu na terenie naszego przedszkola, pełnią nauczycielki grupy Gumisiów – Pani Madzia i Pani Ela.

Mimo faktu, że w/w. program jest skierowany do najstarszych przedszkolaków,
to postanowiliśmy, że zajęcia z edukacji ekologicznej będą prowadzone
we wszystkich grupach raz w tygodniu, w wyznaczonym na stałe dniu.

Założenia programu „Od najmłodszych lat z ekologią za pan brat”
oraz proponowane w nim działania, są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

EKOLOGIA W GRUPIE KRASNALI
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Wrzesień:
Dzieci poznały zasady segregacji odpadów oraz pojęcie recyklingu. Od tamtej pory same pilnują siebie nawzajem, segregują swoje śmieci na :plastik, papier oraz odpady zmieszane. Krasnale wzięły czynny udział w akcji Sprzątania Świata, po czym stworzyły Kodeks Małego Ekologa. Przynosiły zużyte baterie do wyznaczonego miejsca w przedszkolu.

Październik:
Krasnale podczas spaceru obserwowały zmieniającą się przyrodę. Próbowały wyjaśnić, co dzieje się z drzewami i innymi roślinami. Zbierały dary jesieni (kolorowe liście, kasztany, żołędzie, jarzębinę) oraz stworzyły kącik przyrodniczy w sali.
Wykorzystywały warzywa i owoce do przeliczenia, segregowania, porównywania, itp. działań. Poznawały ich fakturę, zapachy, kształty.
Tworzyły z surowców biodegradowalnych piękne prace przedstawiające grzyby.
9 października 2020 r. obchodząc Święto Drzewa, dzieci zapoznały się z budową drzewa, podstawowymi gatunkami drzew oraz przypomniały sobie, dlaczego drzewa są takie ważne w życiu człowieka i zwierząt.

Listopad:
W tym miesiącu dzieci zgłębiały swoją wiedzę o lesie.
Zapoznały się ze sposobami ochrony drzew.
Poznały przeróżne gatunki zwierząt, które zamieszkują lasy. Szukały odpowiedzi jak te zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy. Wiedzy tej szukały w książkach oraz na edukacyjnych planszach.
Dowiedziały się także, co to jest rezerwat i dlaczego jest taki ważny.

Grudzień
Podczas spaceru dzieci obserwowały zmiany zachodzące w zimowym krajobrazie. Próbowały wytłumaczyć dlaczego spadły liście z drzew, gdzie podziały się kwiaty i dlaczego niedługo spadnie śnieg.
Poszerzyły także wiedzę na temat ptaków zimujących w Polsce.
Dyskutowały na temat dokarmiania zwierząt podczas zimy.
Zapoznały się z pracą leśniczego.
Wykonały ozdoby choinkowe z naturalnych surowców.

EKOLOGIA W GRUPIE PUCHATKÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wrzesień
Puchatki we wrześniu wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata”.  Dzieci zaopatrzone w rękawice i worki na śmieci chętnie zaangażowały się w tę akcję i sprzątały teren wokół naszego przedszkola. Tego dnia zostały również przeprowadzone zajęcia, które zainspirowały dzieci do dbania o nasze środowisko. Celem, było pokazanie dzieciom skutków zaśmiecania świata, wyjaśnienie potrzeby ochrony środowiska i recyklingu. Mamy przeświadczenie, że w ten sposób zdobyte doświadczenie posłuży w przyszłości dobrymi ekologicznymi zwyczajami.
Puchatki uczestniczyły także, w spacerach w najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji i poszukiwania pojemników do recyklingu.
Utworzyły również Kodeks Małego Ekologa, kolorowały ilustracje przedstawiające działania, które chronią naszą planetę. Do prac plastycznych wykorzystywały surowce wtórne, tj. wytłoczki do jajek, rolki po papierze, jednorazowe kubeczki.

Październik
Poprzez opowiadania, historyjki, zabawy i zagadki dzieci przypomniały sobie, co zawdzięczamy drzewom, dlaczego są nam niezbędne do życia i jakie dary od nich otrzymujemy. Zapoznały się z budową drzewa i dzieleniem na liściaste i iglaste. Dowiedziały się również, w jaki sposób należy chronić drzewa i co można zrobić, aby było ich jak najwięcej.
Ponadto, gromadziły w kącikach przyrody dary jesieni, które później były wykorzystywane do zajęć dydaktycznych – przeliczania, tworzenia zbiorów, klasyfikowania.
Uczestniczyły też w spacerach po najbliższej okolicy przedszkola, w celu obserwacji jesiennej przyrody. Dzieci  próbowały nazywać drzewa, szukały „skarbów” jesieni.
Przedszkolaki poznały również zasady zachowania obowiązujące w lesie i w parku.
W ramach zajęć: „Zdrowie na talerzu”, Puchatki wzięły udział w zajęciach kulinarnych z wykorzystaniem sezonowych warzyw i owoców. Podczas tych zajęć, dzieci  miały okazję poznać wartości odżywcze warzyw i owoców, określały smak, zapach i kształt.

Listopad
Puchatki uczestniczyły w zajęciach, podczas których dowiedziały się, jakie znaczenie mają lasy w życiu zwierząt i ludzi i dlaczego tak ważna jest dbałość o nie.
Podczas zajęć: „Las w niebezpieczeństwie”, przedszkolaki poznały sposoby ochrony drzew, przypomniały sobie o roli drzew w przyrodzie i ich znaczeniu w życiu człowieka.
Podczas zajęć: „Parki i rezerwaty”, dzieci zostały zapoznane ze sposobami ochrony drzew, z wybranymi chronionymi gatunkami roślin i zwierząt.
Las – dom ptaków i zwierząt – przygotowania zwierząt do zimy. Podczas tych zajęć dzieci dowiedziały się, w jaki sposób zwierzęta leśne przygotowują się do zimy (gromadzenie zapasów, zapadanie w sen zimowy ). Obejrzały teatrzyk kukiełkowy pt. „Leśne zwierzęta”.
Dzieci i ich rodzice, przyłączyły się do akcji zbiórki baterii i karmy dla zwierząt ze schroniska na Paluchu.

Grudzień
Puchatki uczestniczyły w zajęciach pt. „Las – dom ptaków i zwierząt”. Podczas tych zajęć utrwaliły wiedzę o lesie: o warstwowej budowie lasu, jego mieszkańcach, a także o warunkach życia zwierząt.
Poznały „gości zimowej stołówki”, sposoby przystosowania się zwierząt do poszczególnych pór roku, jak np. odloty i przyloty ptaków oraz przypomniano o konieczności dokarmiania zwierząt zimą.
Puchatki zostały zapoznane z pojęciem „energia”. W przedszkolu mogły dostrzec urządzenia wykorzystujące różne źródła energii.
Dzieci poszukiwały informacji dotyczących wiatru, a w ramach działań plastyczno-konstrukcyjnych wykonały kolorowe wiatraczki z papieru.
Puchatki poznały także właściwości fizyczne światła. W toku badań i eksperymentów, pogłębiły wiedzę dotyczącą źródeł światła, a także poznały dwa rodzaje światła – naturalne i sztuczne. Obejrzały teatr cieni pt. „Zaczarowane królestwo”, a następnie prowadziły doświadczenia za pomocą latarki.

EKOLOGIA W GRUPIE SMERFÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021


Wrzesień
W drugim tygodniu września Smerfy uczestniczyły w zajęciach wprowadzających do tematu EKOLOGIA. Wyjaśniły znaczenie słowa ekologia, rozmawiały na temat naszej planety, jej mieszkańców i o tym, dlaczego i jak należy o nią dbać. Stworzyły Kodeks Małego Ekologa, który ma przypominać o tym, jak ważna jest nasza planeta i jakie są prawa i obowiązki wobec niej. Na dowód tego, że Smerfy chcą być małymi ekologami, 25.09.2020 r. wzięły udział w akcji SPRZĄTANIA ŚWIATA i zaopatrzeni w niezbędny sprzęt sprzątały okolice przedszkola.

Październik
Październik w grupie Smerfów rozpoczął się od gromadzenia darów jesieni, które wzbogaciły kącik przyrodniczy w sali. Dary jesieni wielokrotnie służyły również jako pomoce dydaktyczne do zajęć. Dzieci ćwiczyły dzięki nim przeliczanie, klasyfikowanie, układanie rytmów. Powstały również piękne prace plastyczne z wykorzystaniem jesiennych liści, które zdobiły naszą galerię w szatni.
09.10.2020 r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień Drzewa. Z tej okazji Smerfy przyszły ubrane w barwach brązowych i zielonych. 
Na zajęciach poznały nazwy części drzewa, rozpoznawały po liściach gatunki znanych drzew, dopasowywały do nich odpowiednie owoce. Uczestnicząc w opowieści ruchowej „Od nasionka do drzewa”, dowiedziały się jak powstają drzewa, dlaczego drzewa gubią jesienią liście oraz jak bardzo są ważne dla człowieka i to, że trzeba o nie dbać. 
Dzieci miały także okazję wykonać pracę plastyczną z wykorzystaniem surowców wtórnych i stworzyły piękne drzewka z rolek po papierze. 
W październiku, w grupie Smerfów, odbyły się także zajęcia kulinarne pt. „Zdrowie na talerzu”. Podczas zajęć dzieci oglądały, nazywały, rozpoznawały po dotyku i smaku sezonowe warzywa i owoce, klasyfikowały je ze względu na kolor i kształt. Przyglądały się pestkom i próbowały dopasować je do odpowiednich warzyw i owoców.
W połowie miesiąca została zorganizowana zbiórka baterii oraz karmy dla zwierząt, którą dzieci i rodzice Smerfów od początku bardzo wspierali.
Pod koniec miesiąca, Smerfy wyszły na spacer w okolice przedszkola i obserwowały jesienną przyrodę.

Listopad
Listopad, zgodnie z założeniami programu „Z ekologią za pan brat”, był miesiącem wiedzy o lesie. W związku z tym, w grupie Smerfów odbyły się zajęcia, podczas których dzieci dowiedziały się kto zamieszkuje lasy i jak las przygotowuje się do zimy. Dzieci dowiedziały się o różnych strategiach na przeżycie zimy przez zwierzęta (m.in. robienie zapasów, odlot do ciepłych krajów, zmiana futra, czy sen zimowy).
Były też gry i zabawy ruchowe, w których to np. „wiewiórki” chowały zapasy – dzieci niczym sprawne wiewióreczki wrzucały swoje skarby do dziupli, a „sójki” próbowały te zapasy odnaleźć.
Za pomocą krótkich filmików m.in. ze strony internetowej Lasów Miejskich Warszawa, dzieci, miały okazję podejrzeć leśne zwierzęta szykujące się do zimy.
Smerfy rozwijały także umiejętność logicznego myślenia, rozumowania, wnioskowania i współpracy w grupie, podczas zabawy, w której musiały „zaprogramować” drogę leśnego zwierzątka do norki, dziupli. Zapoznały się także ze sposobami ochrony drzew podczas zajęć „Lasy w niebezpieczeństwie”.

Grudzień
W ramach programu ekologicznego, podczas codziennych wyjść na przedszkolny plac zabaw, jak i podczas spaceru w okolice przedszkola, który odbył się 11.12.2020r., Smerfy obserwowały zmiany zachodzące w zimowym krajobrazie. Wzięły również udział w cyklu zajęć pt. ” Poznajemy gości zimowej stołówki”, podczas, których dowiedziały się m.in., jakie ptaki zimują w Polsce, a jakie odlatują na zimę do ciepłych krajów. Dowiedziały się także, jak i czym dokarmiać ptaszki zimujące w naszym kraju i dlaczego warto to robić, co pomogło w rozwijaniu opiekuńczej postawy dzieci wobec zwierząt.
Grudzień jest miesiącem wyjątkowym z racji Świąt Bożego Narodzenia, i w z związku ze Świętami, Smerfy wykonały ekologiczne choinki z rolek po papierze toaletowym.

EKOLOGIA W GRUPIE GUMISIÓW
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Wrzesień
W ramach realizacji Dzielnicowego programu edukacji ekologicznej, ale też zgodnie z coroczną przedszkolną tradycją, Gumisie wzięły czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”. Wyposażone w rękawice ochronne i worki, porządkowały najbliższe otoczenie ze śmieci. Działania te, zostały podsumowane opracowaniem „Kodeksu Małego Ekologa” i przypieczętowane zobowiązaniem przedszkolaków do przestrzegania zasad dbania o środowisko.

Październik
Gumisie, obserwowały otoczenie przyrodnicze, podczas spacerów po okolicach przedszkola. Zwracały uwagę na różnorodne kolory jesieni, wsłuchiwały się w jej odgłosy, zbierały okazy przyrodnicze. Zgromadzone „dary jesieni”, zostały później wykorzystane m.in. do zajęć dydaktycznych, zabaw badawczych, plastycznych i słuchowych.
W tym miesiącu, dzieci badały też polisensorycznie sezonowe warzywa i owoce. Najpierw, z owoców i warzyw, sprawnie i samodzielnie je krojąc, zrobiły sałatkę owocową i surówkę wielowarzywną. Później podczas degustacji, dzieliły się wrażeniami smakowymi i estetycznymi.
W ramach realizacji Dzielnicowego programu edukacji ekologicznej oraz Kalendarza Dni Nietypowych – części Koncepcji Pracy Przedszkola na rok szkolny 2020/2021, Gumisie wzięły udział w obchodach „Dnia Drzewa”.
Tego dnia, poznawały nazwy drzew, ich budowę, rolę jaką spełniają poszczególne części drzewa. Podczas zajęć organizowanych w ogrodzie, dzieci przyglądały się różnym gatunkom drzew, rozpoznawały drzewa po ich liściach i owocach, sprawdzały strukturę kory, wąchały ją, pobierały odciski różnych drzew, przytulały się do nich.
Po powrocie do budynku, założyły hodowlę kasztana i żołędzia w słoiku z wodą oraz z butelki, kartonu i krepiny wykonały przestrzenną pracę plastyczną – „Jesienne drzewo”.

Listopad
Przedszkolaki przy pomocy plansz edukacyjnych, albumów, puzzli, opowiadań, zagadek, eksponatów leśnych, poznawały ekosystem, jakim jest las – chronione gatunki roślin i zwierząt leśnych oraz jego znaczenie dla zwierząt i ludzi. Poznały znaczenie Parków Narodowych i Rezerwatów Przyrody, jako „zielonych płuc” naszej planety.
Dowiedziały się także o zagrożeniach ze strony ludzi, prowadzących do niszczenia lasów oraz sposobach ochrony lasów.
27 listopada Gumisie zrobiły z pociętej na kawałki gazety papier.  Namoczone i pozostawione na całą  noc w misce kawałki gazety, dzieci mocno ściskały  w dłoniach, aby pozbyć się nadmiaru wody. Walkiem do ciasta rozwałkowywały papkę na stole przykrytym folią a następnie pozostawiły ją do całkowitego wyschnięcia na weekend. To działanie, było inspiracją do poszerzania wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystywania odzyskanego papieru i korzyści z powtórnego zagospodarowania odpadów.
Gumisie wraz z Rodzicami, bardzo chętnie przyłączyły się do zbiórki baterii oraz karmy dla zwierząt ze schroniska na Paluchu.

Grudzień
Dzieci z grupy Gumisi poznały gości zimowej stołówki. Wiedzą, które ptaki zimują
w Polsce, a które odlatują do ciepłych  krajów. Rozpoznawały i nazywały ptaki odwiedzające zimą karmik.
Zapoznały się również z trybem życia ptaków na podstawie książki „Bociany” F. Kanaby i S. Gurtler.
Rozwiązywały zagadki – quiz wiedzy na temat naszych fruwających przyjaciół.
Brały udział w zajęciach plastycznych, pokazujących możliwość wykorzystania ogólnodostępnych surowców naturalnych lub wtórnych do wykonania m.in. ozdób choinkowych: ucięta butelka po wodzie ozdobiona błyszczącymi elementami oraz kubek po jogurcie oklejony serwetką stały się świątecznymi dzwoneczkami; rurka po papierze toaletowym odpowiednio oklejona krepiną i watą, zamieniła się w Mikołaja; patyczki po lodach sklejone i ozdobione, stały się kolorową, ekologiczną bombką.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445