Powrót do Dla Rodziców

Współpraca z rodzicami

Zasady współpracy

Rodzina i przedszkole, to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko.     Skuteczność tego oddziaływania jest uwarunkowana ścisłym współdziałaniem. [Pokaz zdjęć] Przedszkole jest drugim, obok domu rodzinnego, środowiskiem dziecka, w którym wzrasta, uczy się, bawi, obserwuje, odkrywa, nawiązuje kontakty społeczne. Zintegrowane działanie obu środowisk, wzajemne zaufanie, życzliwość i szacunek, służą dobru dziecka …

Dni i zajęcia otwarte dla rodziców

Terminy indywidualnych spotkań z nauczycielami w ramach Dni otwartych dla Rodziców w roku szkolnym 2020/2021.   Grupy: Krasnale, Puchatki, Smerfy Spotkania indywidualne nauczyciela z rodzicem odbywać się będą po wcześniejszym umówieniu się na spotkanie. Bardzo prosimy o poinformowanie nauczycielek o chęci spotkania i ustalenie konkretnej daty i godziny.   Grupa: Gumisie Indywidualne spotkania – rozmowy …

Rada Rodziców

Na terenie przedszkola działa Rada Rodziców Aktem nadającym przedstawicielom rodziców status prawny jest art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 7, z późn. zm.). Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola. Rada rodziców współdziała z nauczycielami …

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445