Powrót do Dla Rodziców

Współpraca z rodzicami

Zasady współpracy

Rodzina i przedszkole, to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko.     Skuteczność tego oddziaływania jest uwarunkowana ścisłym współdziałaniem. [Pokaz zdjęć] Przedszkole jest drugim, obok domu rodzinnego, środowiskiem dziecka, w którym wzrasta, uczy się, bawi, obserwuje, odkrywa, nawiązuje kontakty społeczne. Zintegrowane działanie obu środowisk, wzajemne zaufanie, życzliwość i szacunek, służą dobru dziecka …

Dni i zajęcia otwarte dla rodziców

Terminy indywidualnych spotkań z nauczycielami w ramach Dni otwartych dla Rodziców w roku szkolnym 2019/2020.   Grupa – Tygryski:  10 każdego miesiąca w godz. 16.30-17.30 W listopadzie i maju: 12 listopada, 11 maja. Grupa –   Krasnale:  Pierwszy wtorek każdego miesiąca w godz. 17.30-18.00. Grupa –  Puchatki: Ostatni piątek miesiąca w godz. 16.30-17.30. Grupa – Gumisie: …

Rada Rodziców

Na terenie przedszkola działa Rada Rodziców Aktem nadającym przedstawicielom rodziców status prawny jest art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2014 r. , poz. 7, z późn. zm.). Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola. Rada rodziców współdziała z nauczycielami …

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445