Powrót do Dla Rodziców

Współpraca z rodzicami

Zasady współpracy

Rodzina i przedszkole, to dwa środowiska, które w szczególny sposób oddziałują na dziecko. Skuteczność tego oddziaływania jest uwarunkowana ścisłym współdziałaniem. [Pokaz zdjęć] Przedszkole jest drugim, obok domu rodzinnego, środowiskiem dziecka, w którym wzrasta, uczy się, bawi, obserwuje, odkrywa, nawiązuje kontakty społeczne. Zintegrowane działanie obu środowisk, wzajemne zaufanie, życzliwość i szacunek, służą dobru dziecka i jego …

Dni i zajęcia otwarte dla rodziców

Terminy indywidualnych spotkań z nauczycielami w ramach Dni otwartych dla Rodziców w roku szkolnym 2021/2022.   Krasnale – pierwsza środa każdego miesiąca; Puchatki – drugi wtorek każdego miesiąca; Smerfy    – drugi czwartek każdego miesiąca; Gumisie – drugi wtorek każdego miesiąca. Bardzo prosimy o wcześniejsze poinformowanie nauczycielek o planowanym przybyciu i ustalenie konkretnej godziny. W …

Rada Rodziców

Na terenie przedszkola działa Rada Rodziców Aktem nadającym przedstawicielom rodziców status prawny jest art. 53 i 54 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915).   Rada rodziców jest organem wewnętrznym, stanowi społeczny organ opiniodawczy i doradczy przedszkola.   1. Rada rodziców współdziała z nauczycielami i …

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445