Powrót do Dla Rodziców

Opłaty za przedszkole

Opłaty w przedszkolu

Opłaty podstawowe:

Dzienna stawka za żywienie: od 1 marca 2022r. 12 zł. za 3 posiłki: śniadanie, obiad, podwieczorek (dodatkowo o godz. 10.00 podajemy dzieciom owoce i napoje).

Opłaty dodatkowe:

Dobrowolna składka na fundusz Rady Rodziców – kwota zadeklarowana przez rodziców podczas pierwszego zebrania na początku roku szkolnego.

 

DODATKOWE INFORMACJE

Regulowanie opłat odbywa się w formie:

   • wpłaty na wskazany rachunek bankowy przedszkola:
    opłaty za żywienie na konto nr: 36 1030 1508 0000 0005 5061 6041,
    z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy;
   • składkę na fundusz Rady Rodziców wnosi się rachunek bankowy Rady Rodziców:
    74 1090 1056 0000 0001 5023 3962
    z dopiskiem imienia i nazwiska dziecka, którego opłata dotyczy oraz nazwy grupy do której uczęszcza.

Uprzejmie Państwu przypominamy, iż każde dziecko żywione jest od pierwszego dnia danego miesiąca. Państwa opłaty stanowią jedyne źródło finansowania żywienia dzieci w przedszkolu.
W związku z powyższym, prosimy o regulowanie opłat najpóźniej do 10-go dnia każdego miesiąca.


Zasady regulowania odpłatności

Rodzice/prawni opiekunowie, do 5 dnia każdego miesiąca otrzymują pisemną informację o wysokości opłat za dany miesiąc. Przypominamy, że wysokość opłat jest zmienna.

W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu:

Zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia nieobecności dziecka.

Stawka żywieniowa za pierwszy dzień nieobecności dziecka podlega zwrotowi tylko w przypadku, gdy absencja ta zostanie zgłoszona nie później niż w danym dniu do godz. 9.00.

 

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445