Powrót do Dla Rodziców

Adaptacja trzylatków

Adaptacja dzieci do przedszkola

 

Terminy  spotkań adaptacyjnych dla dzieci z rodzicami, które odbyły się w 2019r.:
25, 26 i 27 czerwca 2019r. w godz. 16.30 – 17.30
30 sierpnia 2019r. o godz. 10.00

 
Spotkania adaptacyjne
dla dzieci
w poprzednich latach:

 

 

Adaptacja do przedszkola
dotyczy nie tylko dziecka, ale także jego rodziny.

Tworząc warunki dla adaptacji najmłodszych dzieci, ułatwiamy w znaczny sposób ten proces również ich rodzicom.

Podstawą naszego przedszkolnego programu adaptacji
dzieci nowoprzyjętych są:
  • pierwsze zebranie informacyjne dla Rodziców dzieci nowoprzyjętych;
  • spotkania w sali przedszkolnej, w wyznaczonych terminach (w czerwcu, sierpniu), polegające na swobodnych rozmowach i wspólnych zabawach oraz wspólnym wykonywaniu prac plastycznych.

Jak zmniejszyć stres dziecka
związany z przystosowaniem się do przedszkola?

Ważnym aspektem adaptacji dziecka do przedszkola jest:

  • wcześniejsze wdrażanie dziecka do czynności samoobsługowych, zanim przyjdzie pierwszy raz do przedszkola,
  • poszerzanie grona osób spoza najbliższej rodziny, np. pozostawianie malca na krótki czas z babcią, ciocią lub wujkiem,
  • rozmowy z dzieckiem na temat pobytu w przedszkolu,
  • udział w spotkaniach adaptacyjnych organizowanych na terenie placówki, które umożliwiają dziecku poznanie nowego środowiska oraz poznanie pań i uczestniczenie w zabawach z innymi dziećmi.

Bólu rozstania nie da się całkowicie uniknąć. Każde dziecko ma prawo źle znosić rozłąkę z najbliższymi. Maluch obserwując rodzica i widząc jego niepokój, sam odczuwa, że dzieje się coś złego. Dlatego ważne jest, aby rodzic był spokojny, żegnał i witał swoje dziecko uśmiechem. Często poczucie bezpieczeństwa daje dziecku przyniesiona z domu przytulanka.

Rodzice chcąc ułatwić przystosowanie się dziecka do nowych warunków powinni pamiętać, aby:

  • cieszyć się i okazywać zadowolenie i cierpliwość, kiedy dziecko wykazuje samodzielność, wspierać dziecko w samodzielnym radzeniu sobie z czynnościami samoobsługowymi,
  • nie przeciągać pożegnania w szatni, pomóc się dziecku rozebrać, pożegnać je i wyjść,
  • nie straszyć dziecka przedszkolem,
  • nie zabierać dziecka do domu, gdy płacze przy rozstaniu, jeśli zabierze się je choć jeden raz, nauczy się, że łzami może wszystko wymusić,
  • jeśli rozstanie z mamą jest trudne i dziecko płacze, postarać się, aby przez kilka dni odprowadzali je do przedszkola tata lub babcia, – rozstania z tatą czy babcią mogą się okazać mniej bolesne,
  • nie wymuszać na dziecku, żeby zaraz po przyjściu do domu opowiadało co wydarzyło się w przedszkolu, to powoduje niepotrzebny stres,
  • konsekwentnie dotrzymywać danych dziecku obietnic, być słownym, np. jeśli umówimy się z dzieckiem, że zostanie odebrane po obiedzie, to pobyt w przedszkolu nie może przedłużyć się do podwieczorku,
  • nie zamartwiać się w domu w pracy, jeśli rozstanie z dzieckiem było ciężkie, ponieważ dzieci zazwyczaj po wyjściu rodzica bardzo szybko się uspokajają i zaczynają się bawić.
 •  

Rodzicu pamiętaj:

Wysłanie dziecka do przedszkola nie może być traktowane w kategoriach przykrej konieczności!
W przedszkolu dziecko zdobędzie wiele sprawności i umiejętności, nauczy się współżycia społecznego w grupie rówieśniczej, nabierze odwagi oraz będzie miało szansę uwierzyć we własne możliwości, a przede wszystkim będzie miało możliwość wszechstronnego rozwoju, co ułatwi mu w przyszłości podjęcie nauki w szkole

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445