Category: Bez kategorii

ANKIETA – Badanie aktywności przedszkolaków i ich rodzin

elewacja

Drodzy Rodzice,aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko fizyczny, ale także emocjonalny i społeczny. Ruch pozytywnie wpływa na pracę mózgu i kształtowanie osobowości. Zdobywając kolejne sprawności, dzieci rozwijają nie tylko cechy motoryczne, ale i kompetencje społeczne, potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym.Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie …

Kontynuuj czytanie

Dyżur wakacyjny i kontynuacja edukacji w przedszkolu

20200508_073002

Szanowni Państwo, 1. Rodzice zainteresowani kontynuowaniem edukacji w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022, obowiązani byli złożyć wypełniony i podpisany przez oboje rodziców druk deklaracji (dostępny u nauczycielek) w nieprzekraczalnym terminie do 1 marca 2021 r. 2. Aby zapewnić dziecku możliwość skorzystania z „opieki wakacyjnej”, realizowanej w naszym przedszkolu w okresie od 1 lipca do …

Kontynuuj czytanie

Upoważnienie do odbioru dziecka do pobrania

krajobraz

Przypominamy, że: Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich …

Kontynuuj czytanie

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445