Category: Bez kategorii

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

zdjęcie przedszkola nowe

Informacje dotyczące rekrutacji do przedszkolii oddziałów przedszkolnych rocznego przygotowania dzieci sześcioletnich w szkołach podstawowych oraz dni otwartych organizowanych przez szkoły podstawowe i nasze przedszkole znajdą Państwo w zakładkach:rekrutacja do przedszkola – 2022/2023sześciolatki – rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Upoważnienie do odbioru dziecka do pobrania

krajobraz

Przypominamy, że: Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez nich.Rodzice mogą w formie pisemnej upoważnić inną osobę do przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera dziecko z przedszkola.Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich …

Kontynuuj czytanie

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445