Wakacyjne dyżury przedszkoli 2020r.

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na dyżury wakacyjne w 2020 roku znajdują się na stronie
BIURA EDUKACJI

Szanowni Rodzice
W celu zalogowania się w elektronicznym systemie zapisów na dyżury wakacyjne, rodziców dzieci kontynuujących edukację w naszym przedszkolu, obowiązują hasła używane podczas wcześniejszej rekrutacji dzieci do przedszkola.
W przypadku zagubienia w/w. hasła, nowe hasła zostaną wygenerowane na wniosek rodziców przesłany pocztą elektroniczną na adres naszego przedszkola:
p263@edu.um.warszawa.pl

Rodzice dzieci, biorących udział w rekrutacji do oddziałów przedszkolnych („zerówek”) lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021, korzystają z hasła nadanego w systemie rekrutacji – jest to hasło wspólne dla obu rekrutacji.

Rodzice wypełniają wniosek tylko w systemie zapisów na dyżury wakacyjne.
Nie muszą dostarczać jego wersji papierowej do placówki.

Terminy zapisów i pozostałe zasady pozostają bez zmian.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445