WAŻNE! – organizacja opieki wakacyjnej

Szanowni Rodzice

Po analizie zebranych ankiet, dotyczących zgłoszenia dzieci na „opiekę wakacyjną”, uprzejmie informuję, że zdecydowana większość dzieci została zakwalifikowana, zgodnie z Państwa preferencjami terminowymi zaznaczonymi w ankiecie.

Brak informacji o niezakwalifikowaniu oznacza, że dziecko będzie miało zapewnioną opiekę przedszkolną, w tygodniach, zaznaczonych przez Państwa w ankietach.

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych, zostali już o tym fakcie powiadomieni przez dyrektora przedszkola.


Przypominam, że z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, Przedszkole nr 263 będzie realizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 222 im. Jana Brzechwy, na ul. Esperanto 7a.
Tak jak dotychczas, będziemy pracować w tzw. reżimie sanitarnym zgodnie z obowiązującą Procedurą w godz. 7.00 – 17.00. Dzieci mogą być przyprowadzane tylko do godz. 8.30! Bezpośrednio przy wejściu do szkoły, dziecko będzie odbierane przez naszego pracownika.

Warunkiem skorzystania z opieki dla zakwalifikowanych dzieci, jest uiszczenie opłaty za wszystkie posiłki, w nieprzekraczalnym terminie do 29 czerwca 2020 r. bezpośrednio na konto Ajenta działającego i odpowiedzialnego za organizację żywienia na terenie szkoły.
Dane do przelewu:
mbank  06 1140 2004 0000 3902 7835 4118
Alex. Aleksandra Szczechura-Pawłowska
ul.  Esperanto 7a
01-049 Warszawa
W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:
– imię i nazwisko dziecka;
– Przedszkole nr 263

Potwierdzenie przelewu należy przesłać e- mailem na adres: obiady.sp.222@wp.pl

Koszt całodziennego żywienia naszych przedszkolaków wynosi 10 zł.
Koszt tygodniowego żywienia wynosi 50 zł.
Wyjątek stanowi okres od 01 do 03.07.2020r. – gdzie wnosimy opłatę za 3 dni w łącznej wysokości 30 zł.
Kwota jaką Rodzice obowiązani są wnieść to 50 zł. x liczba tygodni wskazanych w deklaracji.

Ponadto informuję Państwa, iż tak jak dotychczas, istnieje możliwość zgłaszania nieobecności dziecka, w danym dniu, którego nieobecność dotyczy. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do godz. 8.30, sms
lub telefonicznie pod numerem telefonu: 796 767 125

Zgłoszenie nieobecności do godz. 8.30, warunkuje późniejszy zwrot opłaty za żywienie w danym dniu.

Proszę o stosowanie się do obowiązujących zasad oraz o terminowe uiszczenie opłat.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445