PILNE – opieka wakacyjna

ANKIETA I WAŻNE INFORMACJE
DOTYCZĄCE PRZEDSZKOLNEJ OPIEKI WAKACYJNEJ

w okresie od 1 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Szanowni Państwo, uprzejmie proszę wypełnienie załączonej poniżej ankiety dla rodziców, dotyczącej deklaracji opieki przedszkolnej
świadczonej przez Przedszkole nr 263 w okresie wakacyjnym,
tj. od 1 lipca 2020 r. do 14 sierpnia 2020 r.

Wypełnioną ankietę (skan, zdjęcie, lub wypełnioną elektronicznie) proszę przesłać najpóźniej do 16 czerwca 2020 roku na adres p263@edu.um.warszawa.pl .

WAŻNE INFORMACJE

Z uwagi na remont przedszkola, który będzie prowadzony w okresie wakacyjnym, polegający na modernizacji centralnego ogrzewania, kanalizacji, instalacji ciepłej i zimnej wody oraz generalny remont dwóch sal grupowych, Przedszkole nr 263 będzie realizowało opiekę wakacyjną na terenie Szkoły Podstawowej Nr 222 im. Jana Brzechwy, na ul. Esperanto 7.

Organizacja pracy przedszkola będzie dostosowana do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego związanych z zagrożeniem COVID-19. Zgodnie z wytycznymi dotyczącymi m.in. dyspozycyjności pracowników, liczebności grup przedszkolnych, tj.: do 16 dzieci w jednej grupie, przy założeniu minimalnej powierzchni na dziecko 3 m2 , Przedszkole nr 263 będzie dysponowało ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 3 grupy i 48 miejsc.

Ponadto, czas pracy przedszkola został skrócony o pół godziny – przedszkole czynne jest/będzie w godz. 7.00-17.00.

Z uwagi na ograniczony limit miejsc spowodowany wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z COVID-19, w przypadku wyższej liczby chętnych do skorzystania z opieki wakacyjnej, stosowane będą kryteria, decydujące o pierwszeństwie przyjęcia dziecka do przedszkola na okres wakacji. W związku z powyższymi informacjami, niektóre dzieci, mogą nie mieć zapewnionego miejsca w przedszkolu.

Zasady organizacji żywienia będą podane w późniejszym terminie. Informacja o terminach i zasadach dokonywania wpłat za żywienie, będzie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445