Opieka przedszkolna w czasie pandemii

Szanowni Rodzice/Opiekunowie,

W związku z koniecznością zaplanowania organizacji pracy Przedszkola w okresie trwania pandemii, pozyskiwaliśmy od Państwa dane (w postaci I i II ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej
w okresie od 18 maja do 30 czerwca 2020 r.
W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które są stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć, w przypadku, gdy liczba chętnych przekroczy
w danym tygodniu liczbę miejsc, jakimi obecnie dysponuje przedszkole.

Dostosowując organizację pracy przedszkola do Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat,
informuję, że Przedszkole nr 263 dysponuje
ograniczoną liczbą grup i miejsc, tj – 36 miejsc i 3 grupy,
oraz, że do odwołania przedszkole będzie czynne w godz. 7.00-17.00.


Z uwagi na zmiany wytycznych GIS z dnia 04.06.2020 r.,
od 15.06.2020 r.
Przedszkole będzie dysponowało 48 miejscami  

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc
w przedszkolu, stosuje się następujące kryteria:

Kryteria pierwszeństwa:
1. Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*. *kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko.
2. Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę:
a). w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
b). w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
c). handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19o

Dodatkowe kryteria:
1. Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym)
2. Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
3. Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców

Z uwagi na ograniczony limit miejsc w naszym przedszkolu,
i znacznie wyższą liczbą chętnych do skorzystania z opieki od 1 czerwca 2020 r. każdy z Państwa, kto zgłosił wolę skorzystania z przedszkola
(nawet jeśli dziecko już korzysta z przedszkola),
zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu dziecka na każdy oddzielny tydzień.
Bez uzyskania od dyrektora przedszkola informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzamy dziecka do przedszkola.
Wszelką korespondencję w tej sprawie proszę kierować na adres e-mail przedszkola p263@edu.um.warszawa.pl, lub telefonicznie 22 838 37 15.

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445