Kwi 11

Ogloszenie o przetargu

Informujemy,

że w  zakładce „Zamówienia publiczne”
znajduje się

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU OGRANICZONYM

o wartości poniżej 5.225.000 €

Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
w imieniu i na rzecz, którego działa Przedszkole nr 263,
ul. Miła 39, 01 – 050 Warszawa

tel. +48 (22) 838-37-15; fax. +48 (22) 838-37-15

ogłasza przetarg ograniczony na:

 „Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych związanych
z realizacją zadania pn. modernizacja ogrodu przedszkolnego”.

ORAZ
WYNIKI PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

 

Sty 27

Wakacyjne dyżury przedszkoli w 2016r.

Szanowni Rodzice

dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny,

PRZYPOMINAMY:

Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych, w wysokości i na rachunek wskazany przez dyrektora przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane dziecko. W treści przelewu należy wpisać „opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka”.

Nr konta Przedszkola nr 263 przy ul. Miłej 39: 36 1030 1508 0000 0005 5061 6041.

Stawka dzienna za żywienie wynosi 9 zł.

Brak uiszczenia opłaty we wskazanym wyżej terminie oznacza rezygnację z miejsca w dyżurującym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.

W celu ułatwienia nam pracy bardzo prosimy o przesyłanie na adres: b.banasiak@edu.um.warszawa.pl przedszkola potwierdzenia o dokonaniu w/w. opłaty.

Rodzice, których dzieci zostały przyjęte na dyżur wakacyjny, proszeni są o odebranie z przedszkola, do którego dziecko uczęszcza, informacji o wysokości opłat wnoszonych za pobyt dziecka w przedszkolu. Niniejszą informację należy przedłożyć w pierwszym dniu dyżuru wakacyjnego, w każdym przedszkolu do którego będzie uczęszczało dziecko.

Ponadto, informujemy,
że w okresie wakacyjnym zaplanowano modernizację ogrodu przedszkolnego, która może spowodować utrudnienia z jego korzystania

 

Na stronie Biura Edukacji,
znajdują się informacje dotyczące wakacyjnych dyżurów przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
prowadzonych przez m.st. Warszawę w 2016r.
Zachęcamy do zaglądania na tę stronę. Link do strony:

SERWIS BIURA EDUKACJI

Jednocześnie informujemy, że na tablicy ogłoszeń dla rodziców w naszym przedszkolu, znajdą Państwo wykaz wolskich przedszkoli dyżurujących
w wakacje 2016r.

Harmonogram zapisów na dyżury wakacyjne
w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych
lipiec –sierpień 2016 r.

  • 18 kwietnia – 26 kwietnia: Składanie przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola potwierdzenia udziału w elektronicznym zapisie na dyżury wakacyjne;   DRUK POTWIERDZENIA
  • 26 kwietnia – 28 kwietnia: Wydanie rodzicom haseł dostępu do konta w elektronicznym systemie zapisu;
  • 4 maja godz. 14.00 – 16 maja godz. 10.00: Rejestracja w systemie wniosków o przyjęcie;    ELEKTRONICZNY SYSTEM ZAPISÓW NA DYŻURY WAKACYJNE
  • 4 maja godz. 14.00 – 16 maja godz. 17.00: Złożenie w dyżurującym przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie na dyżur wakacyjny;
  • 31 maja godz. 13.00: Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych na dyżury wakacyjne;
  • 31 maja godz. 13.00: Opublikowanie wykazu wolnych miejsc;
  • 1 czerwca – 21 czerwca: Potwierdzenie zapisu dziecka do dyżurującego przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane – wniesienie opłaty za żywienie;
  • 24 czerwca godz. 13.00: Opublikowanie list dzieci przyjętych na dyżur wakacyjny;
  • 24 czerwca godz. 13.00: Aktualizacja wykazu wolnych miejsc

Lis 09

Przedszkole nr 263 w Warszawie

Witamy na stronie Przedszkola nr 263

Godlo-PolskiLOGO263

publicznej placówki

mieszczącej się przy ul. Miłej 39, w Warszawie

w Dzielnicy – Wola