Powrót do O nas

Ramowy rozkład dnia

 

Przedszkole czynne jest
w godzinach: 07.00 – 17.30

 

Ramowy rozkład dnia

 

Grupy młodsze

 

Czas trwania
Aktywność dzieci
07.00 – 08.20

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca indywidualna. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. Czynności porządkowe.

08.20 – 08.30 Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem
08.30 – 08.35 Przygotowanie do śniadania – czynności higieniczne, samoobsługowe
08.35 – 09.00 Śniadanie – kształcenie nawyków estetycznych, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
09.00 – 09.30 Grupowe zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego organizowane w sali lub ogrodzie, zabawa ruchowa
09.30 – 10.00 Swobodne zabawy podejmowane przez dzieci, praca indywidualna, prace porządkowe.
10.00 – 11.50 Drugie śniadanie. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. W przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach.
11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne i samoobsługowe.
12.00 – 12.45

Obiad. – kształcenie nawyków estetycznych, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków. Czynności samoobsługowe.

12.45 – 14.30

Przygotowanie do odpoczynku: czynności higieniczne i samoobsługowe. Odpoczynek połączony ze słuchaniem bajek, muzyki i słuchowisk.

14.30 – 14.45 Czynności samoobsługowe i higieniczne. Zabawa ruchowa
14.45 – 15.00 Podwieczorek – kształcenie nawyków estetycznych, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
15.00 – 17.30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań w sali lub w ogrodzie. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela.

 

Grupy starsze

Czas trwania

Aktywność dzieci

07.00 – 08.20

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów – rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci. Praca indywidualna. Przygotowanie pomocy do zajęć i zabaw wspólnie z dziećmi. Czynności porządkowe.

08.20 – 08.30 Zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem
08.30 – 08.35 Czynności  higieniczne, samoobsługowe
08.35 – 09.00 Przygotowanie do śniadania i śniadanie – kształcenie nawyków estetycznych, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
09.00 – 09.40 Grupowe zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego organizowane w sali lub ogrodzie, zabawa ruchowa
09.40 – 10.00 Swobodne zabawy podejmowane przez dzieci, praca indywidualna, prace porządkowe.
10.00 – 11.50

Drugie śniadanie. Przygotowanie do wyjścia do ogrodu, pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze. W przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach.

11.50 – 12.00 Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne i samoobsługowe.
12.00 – 12.45

Obiad. – kształcenie nawyków estetycznych, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków. Czynności samoobsługowe. przygotowanie do

12.45 – 14.20

Tworzenie warunków do podejmowania przez dzieci działań według ich pomysłów, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, praca indywidualna i w małych grupach.

14.20 – 14.30 Prace porządkowe. Czynności samoobsługowe i higieniczne. Zabawa ruchowa
14.30 – 14.45 Podwieczorek – kształcenie nawyków estetycznych, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków
14.45 – 17.30

Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań w sali lub w ogrodzie. Zajęcia wspomagające rozwój dzieci prowadzone przez nauczyciela.

 

Powiększ litery
Zmień kontrast

Fatal error: Call to undefined function http_response_code() in /public_html/wp-content/plugins/wp-cerber/cerber-load.php on line 5445